Notities bij: Guillielmus Bonte

xx (Koekelare 7.7.1651) Joanna De Graeve. Kdn: (1) Maria °Koekelare 23.4.1651, (2) Catharina °19.5.1654, x Jan Huyghe, xx Pieter Dubou, (3) Petrus °Koekelare 11.7.1656, (4) Petronella °Koekelare 4.2.1660 +Koekelare 9.2.1660

Guilliemus Bonte is niet geboren te Koekelare en meer dan waarschijnlijk ook geen laat van het Brugse Vrije. Hij wordt 'vreemde' genoemd bij de aankoop van onroerend goed te Koekelare van Adam De Leersnyder (bron: RAB, wettelijke passeringen Brugse Vrije West, nr. 16226 f. 280. Is evenwel niet te vinden in het Aanvaardingsboek van het Brugse Vrije.

RAB, wezenregisters Brugse Vrije nr. 16538 f. 62
Guillame Bonte fs Guilliame, +Koekelare 15.2.1660
x Pieternelle De Graeve fa Pieter
kdn: (1) Pieter 3,5 j (2) Mayken 9 j, (3) Catharina 6 j, (4) Petronella 2 dagen en kort daarna overleden
voogden: Guillame Bonte, halve broer van de wezen te Koekelare - Nicolaus De Puys te Bovekerke
9 g. land, gekocht tijdens zijn eerste huwelijk met Janneken Nollet, onverdeeld met Guillaeme Bonte, Jan De Grave x Jacquemine Bonte en Anthone fs Anthone Lecompte x Janneken Bonte