Notities bij: Passchasia Lievens

RAB, wezenakten Brugse Vrije 16484 f. 105v. staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 22777
Passchyne fa Jan Lievens, +Varsenare lauwe 1610
x Joos Houfnaghele fs Jacob
kdn: Mayken (°ca 1594), Jacqueminken (°ca 1596), Catheline (°ca 1599), Passchyne (°ca 1601)
VP: Jan Roels fs Jan (x moye paterneel van de wezen) te Varsenare; VM: Jacob fs Jan Lievens, oom te Loppem
-leen van zijn kant: 8 g. land te Eernegem, ver noord van de kerk, gehouden van het hof ten Torre in Oostkamp
-gekomen van zijn moeder Mayken fa Jan Vande Weghe: 1/6 hofstede van 33 g. te Bekegem
-van vader Jacob Houfnagel: 8 g. te Varsenare
-van wat zijn ouders gekocht hebben: 18 g. te Varsenare
-van haar kant 20 g. te Aartrijke en Zedelgem, onverdeeld met Jacob en Adriaen Lievens, en met de kinderen van Ryckaert Lievens.
-van wat haar ouders Jan Lievens x Passchyne ... gekocht hebben: 26 g. te Zedelgem, Aartrijke en Torhout
saldo 132 p. gr.