Notities bij: Richardus Lievens

RAB, Wezenregisters Brugse Vrije 16531 f. 161en staten van goed Brugse Vrije III nr. 1830
Ryckaert Lievens fs Jan, + Aartrijke december 1613
x Janneken fa Andries Inghelbrecht
kdn: Rycxken, 6 j en Mayken, 15 j
-Voogden: Jacob Lievens fs Jan (oom paterneel te Loppem) en Jacob Inghelbrecht fs Jacob (rechtsweer van de wezen te Aartrijke).
Rendant van het sterfhuis is Andries Inghelbrecht x Jacquemine fa Cristiaen Eerebout, grootouders van de wezen
-gronden van vaders kant: gemeen met Jacob Lievens, Adriaen Lievens en de kinderen van Joos Houfnaghele te Aartrijke en Zedelgem. Te Zedelgem een hofstede van 14 g. waar eertijds Jan Lievens woonde. Gekomen van de kant van Passchyne, zijn moeder, gronden te Zedelgem en Aartrijke. Ook haar toegekomen bij het overlijden van Jacob Vande Weghe, haar oom en Jacob Vande Weghe d'oude haar grootvader
-geen gronden van haar kant opgenomen gezien haar ouders nog leven.
-haar grootouders Andries Inghelbrecht x Jacoba fa Christiaen Eerenbout bezitten hofstede van 65 g. te Aartrijke.
-samen aangekocht, uit verdeling oa. van Pieter De Hooghe (fs Jan) x Paesschyne Lievens (fa Amand), Adriaen Lievens, van de twee kdn van Laureins Lievens (in 1574), van Adriaen Buuck (fs Claeys) x Martine Van Leke (fa Joos of Jooren), ...
-totaal gekomen van zijn kant: 35 g.
-samen gekocht 4 g. in een hofstede