Notities bij: Joannes Van Dierdonck

buitenpoorter van de Kasselrij Kortrijk te Zwevezele van 1563 tot 1582
volgens de penningkohieren van 1572 en 1577 eigenaar van een hofstede.

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 1585 onder Zwevezele f. 1; aktedatum 12.3.1585
+Jan Van Dierdonck
x Josine Tanghe fa Simon
kdn: Christiaen (huwt ca 1603) en Liefken (huwt ca 1600)
hofstede van 27 g. te Zwevezele