Notities bij: Sebastianus Vermandere

staat van goed Brugse Vrije 4 nr. 1910
x Janneken fa Jacques Herreman: 3 kdn, VP: Adriaen De Ruwe fs Jooris, VM: Antheunis Menue
-kochten in 1669 24 g. in een hofstede van 36 g. te Ichtegem, met opperhuis en nederhof (met schuren en stallen)
-bezitten nog een hofstede van 12 g. te Ichtegem
-bezitten 1/2 van herberg 't Vanneken te Ichtegem, bewoond door Antheunis Menue, groot 9 g.
-saldo: 293 p.