Notities bij: Oliverius De Sanghere

RAB, Heerlijkheid Nieuwenhove nr. 34, verhoofdingsboek 1518 e.v., (serieus beschadigd) (mijn nr. 5937)
1518: Andries Gormactich >
15..: Andries Gormactich fs Andries per versterftenisse>
15..: Olivier De Zangher by deele causa uxoris fa Andries voornoemd

RAB, Heerlijkheid Nieuwenhove nr. 38b, leenverheffen.
1581, leenverhef van een leen van 4 g. te Oostkamp, op wijk Hoogh Nieuwenhove, gekocht van Jan fs Adriaen Goormachtigh.