Notities bij: Oliverius De Sanghere

RAB, Heerlijkheid Nieuwenhove nr. 34, verhoofdingsboek 1518 e.v., (serieus beschadigd) (mijn nr. 5937)
1518: Andries Gormactich >
15..: Andries Gormactich fs Andries per versterftenisse>
15..: Olivier De Zangher by deele causa uxoris fa Andries voornoemd

RAB, Heerlijkheid Nieuwenhove nr. 38b, leenverheffen.
1581, leenverhef van een leen van 4 g. te Oostkamp, op wijk Hoogh Nieuwenhove, gekocht van Jan fs Adriaen Goormachtigh.

vermoedelijk volgende voorouders
1. Gheeraert De Sanghere (ca. 1450) x NN
2. Adriaen De Sanghere (ca. 1480 +ca. 1540) x Janneke Vande Walle (ca. 1480 +ca. 1533). Adriaen was buitenpoorter van de Kasselrij Kortrijk te Wingene in 1529. Hij hertrouwde met Mantyne De Wulf
3. Olivier De Sanghere (ca. 1505 +ca. 1533) x NN (xx Omaer Van Ryckeghem fs Pieter)
4. Olivier (ca. 1530)