Notities bij: Adriana De Raet

wezenakte, RAG Boekhoute 806, blz 256v
De kinderen erfden de helft van een hofstede met 9 gemeten 293 roeden land in Bassevele, ten zuiden van de Gravenstraat en de helft van 4 gemeten en 271 roeden land nabij die hoeve; de helft van 400 roeden landmet een hofstede waar Adriana op stierf met het noordeinde van het huis tot aan de schouw samen met gans de schuur, een vierde part in huis en schuur gelegen aan de Sprillemolen te Bassevelde, nu bewoond door Christiaen Haeck; de helft van 3 gemeten land in de Vent te Bassevelde en een vierde van een hofstede in Ertvelde ten oosten van de Gentweg; rond 7 gemeten land in de Laureinepolder te Waterdijk, ten noorden van een landdijk en ten zuiden van een kreek; en ten slotte nog ruim 1 gemet heersteland ten noorden van de landdijk te Bassevelde en 1 gemet elders in Bassevelde. Ze hadden verschillende sommen geld geleend aan Jacques Van Zele, Guido Hercke, Pieter Steppe en van Petronella Van Sele die gehuwd was met Jacobus Goethals. (Stamreeks Van Zele, Marijn Claeys, De Levensboom 2008/4)