Notities bij: Joannes Van Zele

Huwde eerste maal ca. 1627 met Livina Leenesonne (+Bassevelde 1.9.1645). Kdn: Livina (ca 1628, x Seger De Brabander), Jacob (B. 1631, x Anna Corthals, xx Paschasia Plancke, xxx Anna Aertssens), Joanna (B 1634, x Judoca Cusse), Margaretha (B 1636, x Carolus Pauwels), Anna (B 1639 - +ca 1644), Livinus (B 1642, ongehuwd +)
wezenakte RAG Boekhoute 815 blz 220v
Jan bezat een hofstede van 9 gemeten in de Vent te Bassevelde, baatte een molen uit naast de hofstede, bezat nog andere landerijen in Bassevelde en omgeving. Gebruikte oa. 25 gemeten land in de Laureinepolder te Waterdijk. Gebruikte voor dit alles 2 paarden.
(Stamreeks Van Zele, Marijn Claeys, De Levensboom 2008/4)