Notities bij: Petrus Dobbelaere

x (Ruddervoorde 30.5.1688) Adriana Vermeulen, waarvan 1 kd: Jan (°Ruddervoorde 10.9.1689).

wezenakten Oostkamp nr. 551. Rekeninghe purgative (3.4.1727) quadererende op staet van goede Dobbelaere Pieter, welcke rekenynghe mits desen is doende De Wulf Jaekemynken als besittighe ten voorschreven sterfhuijse presenterende aan Dobbelaere Maria Anna, Adriaen hun selfs, voor aan Mombailliu Jaecques VP, en Tytgat Seger VM over alle de weesen by staete vermelt.

Mogelijks zijn ook Marinus (x Angeline Taveirne, +10.2.1750) en Ludovicus (x Maria Bauwens, xx Maria Denys) ook kinderen van dit echtpaar. Ze zouden geboren zijn tussen 1700 en 1706, in deze periode zijn de doopregisters van Ruddervoorde verloren gegaan.

RAB, staten van goed Oostkamp nr. 556
+Pieter Dobbelaere, +Ruddervoorde 12.12.1721
x Jacquemintken De Wulf
VP: Jacques Mombailliu, VM: Seger Tytgat
kdn: 1. Marianne, 27 j; 2. Adriaen, 25 j; 3. Lodewijk, 21 j; 4. Segeryne, 21 j; 5. Maryn, 19 j; 6. Jacobus, 17 j; 7. Isabelle, 16 j; 8. Franchois, 13 j
x-contract op 25.3.1690 voor notaris Joannes Van Hecke. Hij: Pieter De Dobbelaere fs Pieter, wdr Adriaeneken Vermeulen. Zij: Jacquemintken fa Jan De Wulf, 22 jaar, in aanwezigheid van haar vader en haar voogd Joos Rotsaert.
-hofstede te Ruddervoorde, 31 g., gekocht van familie De Broucx in 1712
-5 melkkoeien, 3 vaarzen, 1 jaarling, 1 kalf
-1 ruin en 1 merrie; 1 zeug met 3 biggen
-veel rentelasten tav. Isack Verstraete
-saldo 110 p.

RAB, staten van goed Ooskamp nr. 551, rekening 1727
-hofstede werd overgelaten aan Isack Verstraete voor het delgen van de schulden
-saldo: 51 p.