Notities bij: Anna Vanden Berghe

SvG Oostkamp nr. 158
Tanneken Vanden Berghe, + augustus 1683
x Pieter Sonneville, schepen heerlijkheid Erckeghem
VP: Jacques Van Reybroucq, VM: Andries De Smedt
kdn: (1) Barbara, x Jacque Van Reybrouck (2) Joanna, x Jan Vande Walle (3) Adriaen (4) Sacharias (5) Pieter
-Samen gekocht een leen, helft hofstede in 't geheel 15 g. (vroeger 26 g) gehouden van de Burg van Brugge, te Oostkamp, heerlijhkheid Erckeghem, genaamd Crampaers Leen (gekocht van Jacques De Brabander fs Pieter, x Anna Van Pachtenbeke fa Hendrick. En een hofstede van 20 g., heerlijkheid Oostkamp, nabij Hertsberge, omtrent de ouden Thieltwegh. Verder ook nog ca. 6 g. bos
-uitstaande rente ten laste van Andries De Smedt, bezet op een deel van een hofstede te Pittem
-saldo: 327 p.