Notities bij: Cornelius De Raedt

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 14 f. 231. Bezat 1/2 hofstede ver oost van de kerk bij Beverhoutsveld. Ander 1/2 was van Adriaen Truwant en na 1624 van Jacob Bauwens