Notities bij: Maria Michiels

x Maria Michiels SAB, wezenakte St.-Jan 17 f. 98. Kdn: Jan, Livina (x Jan De Clerck), Petronella (x Jan De Ceuck), Joanna, Guillelma, Guillaume, Judocos en Egidius

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 15 f. 35 en 36. Jan Van Renterghem x Mayke Michiels, poorters van Brugge, kopen een hofstede van 21 g., ver oost van de kerk, over de Moerbrugghe aan Sieur Johan Van Brychove. 21 lauwe 1626
RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 16 f. 16. Jan Van Renterghem fs Willem pacht 17 g. land van Francois dela Torre, die hij verkoopt aan Jan-Eraerdt van Boonem.
RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 16 f. 104. Jan Van Renterghem x Mayken Michiels, laten van Oostkamp, gerecht door successie van Willem zijn vader, verkopen aan Jan De Clerck, vrijlaat Dudzele, 1/12 van de hofstede 't Goet ten Poele, onverdeeld met de weduwe van Willem Van Renterghem en zijn broers en zusters. Verder ook 1/12 van 2/3 van een hofstedeke te Beernem. 26 juli 1633