Notities bij: Adrianus Vande Walle

getuigen bij het huwelijk: Marinus Vande Walle (vader) en Anna Slabbinck (zuster).
Bij het oudste kind zijn de doopheffers: Marinus Vande Walle en Anna Cools, bij het tweede kind Petrus Van Dierendonck en Maria Willaert.