Notities bij: Adolphus Vercruysse

x (Oudenburg 27.1.1722) Joanna Wemaere (getuigen Frans Vande Weghe en Laurs Wemaere): Maria Cornelia (1.3.1722), Passchasius (12.3.1726)
+Joanna Wemaere, Oudenburg 1739

xx Joanna Ketels. getuigen ondertrouw 17.1.1740, Oliverius Bremeersch en Petrus Goderus, huwelijk Petrus Vande Putte en Guilleame Vermander
doopheffers: (1) Christianus Cafeyn (= haar stiefvader) - Isabella Godeliva Ketels, (2) Bernardus Samyn - Joanna Hendryckx, (3) Petrus Blondeel - Cecilia Wicke, (4) Cornelius Christiaens - Aldegundis Verburgh, (5) Guilleame La Motte - Helena Booms, (6) Josephus Cornelis - Judoca Everaert

Stadsarchief Torhout, staat van goed nr. 1419 van Joanna Simoens: voorts daer heeft gecompeteerd aen d'overledene de helft van een woonhuys met beth van 1 gemet erfve, daer deselve opgestaen heeft, ende gheleghen ter prochie van Oudenburg, noort van de kercke bij de Zantvoordebrugghe, welcke heeft door den besitter ghedurende syn huwelyck is vercocht aen Adolphus Vercruysse.