Notities bij: Catharina Lievens

xx Ryckaert Kindt, boerde op het Magdalenenhof te Loppem, groot ca 108 g., van 1651 tot 1686 (Oude hoeven te Loppem p. 44)