Notities bij: Anna Cornelissen

staat van goed Brugse Vrije I nr. 12.317 - Brugse Vrije nr. 16494 f. 239
+Anna fs Jacob Cornelissen x Diewert Claeyssens, +Bredene 23.8.1669
x Jan fs Cornelis Otsens
-VP: Joos Allaert, x Marie Otsens fa Cornelis (zus weduwnaar) te Bredene, VM: Clays Clayssens, rechtsweer van de overledene te Bredene. 7 kdn.
-zij erfde van haar moeder Diewert Claeyssens: 1/4 van een hofstede van 30 g. te Klemskerke
-hij erfde van zijn ouders, Cornelis Otsens en Mayken Cornelis, 1/5 van een hofstede van 44 g. te Bredene en 1/5 van 37 g. in de hofstede het Rowaenefort, groot 71 g., te Bredene
-op de hofstede: 3 paarden, 9 koeien, 10 jaarlingen, 6 ossen, 2 veulens, 3 varkens
Jan Otsens xx Maria Mahieu.