Notities bij: Egidius Vande Walle

nota in huwelijksakte: Egidius Vande Walle fs Egidius. Huwelijksgetuigen: Guilleame Van Renterghem fs Petrus - Joannes De Jode
doopheffers: (1) Joannes Van Damme - Judoca Slabbyncx, (2) Egidius Vande Walle - Catharina Veugelaers, (4) Guillielmus Van Renterghem - Judoca Deckers, (5) Egidius Vande Walle - Sara Schuitters, (6) Jacobus Beuselinck - Anna Bellaert, (7) Jacobus De Sailly - Elisabeth Vande Kempe, (8) Egidius Roets - Petronella Dombrecht

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 20 f. 86. Gilles Vande Walle x Pieternelle De Gode lenen aan Laurens Servaes x Barbara Dela Piere 60 p. gr. Dit is de koopprijs van 92 r. land, oost over de Leie bij de Moerbrugghe met smisse en keuken. 18 december 1680

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 23/2 f. 61. Jan Servaas is schuldig aan Gillis Vande Walle uit Beernem 19 p. gr. voor de koop van een huis (smisse), waar hij woont aan de Moerbrugghe .... 1692.

RAB, staten van goed Oostkamp nr. 61
Gilles Vande Walle, +Oostkamp ca 1715, gewezen schepen van de heerlijkheid Oostkamp
wdr in eerste huwelijk van Petronella De Gode, kdn: (1) Catlijne x De Deyne Guilliaeme, (2) Pieternelle x Rotsaert Jan, (3) Josijne x Anthierens Jan, (4) Sara x Van Renterghem Jan fs Cornelis
wdr in xx (Oostkamp 1697) Adriana Van Renterghem ( fa Marijn x Anna Rubbens fa Joos) (+Oostkamp 1707), kdn: Maerten, Joannes, Ferdinande, Livine; VM Jan Van Renterghem fs Marijn
-gronden van zijn kant: 1 g. land eertijds hofstede en smesse te Moerbrugge op de oostzijde van de vaart
-pacht hofstede aan de hertog van Ursel
-pacht 1 p. land aan Elisabeth Van Renterghem, ghedevorseerde huysvrouwe van Jan Van Beveren.