Notities bij: Marcus Vander Haeghe

Marcus Vander Haeghe x Maria Anna Benoot (+ Torhout 3.3.1715), waarvan Theodorus (°Torhout 2.3.1715, doopheffers: Theodorus Winne - Maria Van Houcke)
Marcus Vander Haeghe xxx (Torhout 3.2.1723) Maria Sijrij; hij weduwnaar, zij weduwe, getuigen: Petrus Winne en Anna Van Edeghem x Daniel Sijrij

huwelijksakte: hij weduwnaar, zij jonge dochter; ambos nostre parochiae; huwelijksgetuigen: Petrus Wille - Elisabeth Vande Vacher
doopgetuigen: (1) Petrus Vande Vacheren - Maria Craeye wde Jacob Herreman, (2) Jacobus De Vos - Maria Koninck