Notities bij: Francisca Vallé

wezenakten Brugse Vrije 16542 f 324
+Francinken fa Niclaeys Vallé, +Slijpe 3.11.1681
x Passchier fs Matheus Blondeel
kdn: Jacques, 22 j; Pieter, 13 j; Jooris, 10 j
VP: Carel De Speghel x Josyne Blondeel fa Passchier, Slijpe; VM: Joos Van Overschelde x Helena Blondeel fa Passchier, Leffinge
geen gronden,
saldo voor de wezen: 34 p
toevoeging 1684: Jacob Blondeel voogd ipv. Joos Van Overschelde (+); vader +Slijpe 25.2.1683, was xx Godelieve Marannes, geen gronden, voor de wezen 32 p.