Notities bij: Passchasius Blondeel

SvG Brugse Vrije I nr. 10.413
xx Godelieve Marrannis fa Jacques
geen onroerende goederen
3 paarden, 13 koeien, 10 vaarsen, 4 jaarlingen, 9 kalvers
pacht aan de Commandarije van Slijpe 86 g. (verder nog pachten)
saldo: 217 p.gr.