Notities bij: Linken Craeye

wordt vermeld als eigenaar van een half bunder land, west van de kerk in de penningcohier van 1577 Licht. 1569 (landboek), f 5: Jan De Ryemakere, van Beveren. (Zijn vader???)