Notities bij: Petrus Bellaert

wezenakten Brugse Vrije 16483 f. 129, Snellegem
Mayken fa Pieter Bellaert x Pierynken fa Rycquaert Van Parijs (zijn 4e vrouw)
VP: Lucas De Ruddere fs Jacob, vrijlaat te Snellegem; VM: Lambracht Jonckheere fs Maddaert , oom, omwille van zijn vrouw
gronden te Snellegem, gemeen met Vincent Bellaert
borg voor de wees: Jan De Veldere fs Jan uit Snellegem en Vincent Bellaert fs Pieter uit Snellegem
saldo: 20 p. gr.; borg: Jan De Veldere fs Jan en Vincent Bellaert fs Pieter, beide uit Snellegem
actedatum 28.6.1602.