Notities bij: Andreas Maertens

wezenakten Brugse Vrije 16537 f. 94
+Andries Maertens fs Andries, vrijlaat Vladsloambacht, +Leke 31.8.1655
x Magdalene fa Hubrecht De Vlaminck
VP: Jacques Van Ipre, Beerst x Tanneke Maertens, oom , VM: Lambrecht Houvenaghel, weduwnaar moeye van de overledene
-vaders grond: 1 g. in een hofstede van 33 g. te Leke, gemeen met zijn broers en zussen
-samen gekocht: 1 g. in dezelfde hofstede, gekocht van Jacques Van Ipre
-saldo: 33 p.