Notities bij: Joanna Maertens

SvG Brugse Vrije II nr. 10.248 geen gronden, 18 koeien, 10 jaarlingen, 2 merries, 2 veulens saldo 461 p.
VP: Francois De Sayere fs Pieter, Slijpe VM: Carel De Was x Tanneke Maertens, moie +, Keiem

wezenakten Brugse Vrije nr. 16543 f. 121
+ Janneken fa Andries Maertens, + Slijpe 12.5.1683
x Augustyn De Sayere fa Pieter
kdn: Pieter, 17 j (+jan 1692); Joannes, 14 j (+feb. 1693); Cornelis, 9 j; Andrieseken, 7 j; Jacobus, 2 j; Marij, 20 j
VP: Fransoys De Sayere, broer wdr te Slijpe; VM: Carel De Was, x zus overledene, te Keiem
geen gronden
saldo 230 p.
*nieuwe voogden: Jacques Blondeel x Mary, wonen te Leffinge en Marin Cartville x Mary fa Jacques De Sayere, rechtsweer van de wezen te Slijpe
*vader +Leffingen 26.10.1693; geen gronden, saldo 216 p.