Notities bij: Walter Peceu

Wezenakten Brugse Vrije Register 16452 f. 76
vp: Mattehus Peckeu, rechtsweer van de wezen (Zerkegem) vm: Jacques Van Tijghem, grootvader wezen
geen gronden, saldo 84 p