Notities bij: Jacoba Waltack

staat van goed Brugse Vrije I nr. 19221
xx Jan Ghelderman fs Jan, geen kdn, sloten huwelijkscontract op 28.12.1630 voor notaris Verbiest te Brugge
VP: Joos Cobrysse (x zus man), Jan Kempe (haar 1/2 broer).
zie verder staat van goed van haar 1° man.
volgens Roland Verté: wellicht fa Cornelis x Magdaleena Verscheure.