Notities bij: Joannes Boels

staat van goed Brugse Vrije I nr. 20596, wezenakten Brugse Vrije 16485 f. 346
+Jan Boels, +Nieuwmunster 26.4.1928
x Jacquemine Waltack
VP: Joos Cobrysse (x Tanneken Boels, moeye wezen te Leffinge) en VM: Jan Kempe (halve oom te Lissewege)
-gronden te Nieuwmunster en Uitkerke, deels uit erfenis van zijn vader Amand Boels en bij uitkoop van Lenaert, Arnout, Adriaen, Tanneken (x Joos Cobrysse), Sacharias en Mayken Boels (x Gabriel Van Nieuwmunster).
-meerdere uitstaande renten
-pachten hofstede van 32 g. aan Jonker Ferdinand de Cordua
-saldo: 2.330 p.