Notities bij: Jacoba Baes

SvG Brugse Vrije I nr 10557 vp: Jan Baes (grootvader wezen) en vm: Guilliaeme Vermote (Zedelgem) meer baten 112 p.

wezenakten Brugse Vrije nr. 16453 f. 36.
+Jacquemine Baes fa Jan, +Aartrijke 6.9.1682
x Jan Bailliu fs Jan
kdn: Pieterken 4 j; Jacob, 2 j; Mayken, 9 j; Josyne, 3 j
VM: Jan Baes, grootvader wezen, VP: Guillaume Vermote, neef wdr te Zedelgem
samen gekocht: 3 g. te Aartrijke bij herberg De Mauwe, genaamd het Meulenstick, onder 't Land van Wijnendale
saldo voor de wezen: 56 p.
*vader overleden te Aartrijke in feb. 1691, xx Mary De Muynck (zij hertrouwde met Pieter De Witte)
gronden van zijn kant: deel hofstede 8 g. te Aartrijke, ver zuid van de kerk, nabij de Mauwemolen
meer lasten dan baten: 100 p.
*wezen delen bij het overlijden van hun grootvader Jan Baes te Torhout op 4.7.1694 x Mayken Brugghemans
Ze erfden 1/3 in 1/2 gemeen met Passchier Vanden Berghe x Francynken Baes en Janneken Baes, moeyen van de wezen groot 6 g. onderland, meers en bos te Torhout.
*wezen erfden bij het overlijden van hun grootmoeder in 1694
*Jozyne +22.11.1693, op dat moment was Mayken gehuwd met Maryn Vermote