Notities bij: Petronella Meulemeester

x Adrianus Maertens: 5 kdn begraven in de kerk woonde op het Klokhof te Loppem