Notities bij: Petrus Sabbe

doopheffers: (1) Simon Sabbe - Maria De Wilde (=maternele grootmoeder gedoopte), (2) Petrus De Vrieze (= x Maria Sabbe) - Catharina Van Leyenborch, (3) Mathias Sabbe - Cornelia Van Leyenborch, (4) Egidius De Caluwe (= x Lucia Van Leyenburg)- Anna Reep, (5) Philippus Sabbe - Joanna Salens, (6) Petrus De Cloet - Anna Sabs?, (7) Jacobus Huysman (= x Lucia Van Leyenburg) - Maria Sabbe, (8) Philippus Salens - Lucia Van Leyenborgh

xx (Oostkamp 2.2.1706) Anna De Vriese (getuigen: vader Simon Sabbe - Carolus Saelens - Petrus Sabbe fs Jan)
kdn: Anna (1707) en Ursula Cornelia (1709)