Notities bij: Matthias Sabbe

RAB, heerlijkheid Oostkamp bundel 174 nr. 1146 , aktedatum 1733
Laureins Goormachtigh doet rekeninghe der sterhuisen van Matys Sabbe fs Pieter en Joanne De Ruywe fa Jan x Marij Goormachtigh fa Jan
VP: Thomas Sabbe - VM: Carel De Ruijwe
kdn: Anna - Pieternelle - Jacobus - Pieter
wettelicke ende erfvelicke vercavelinghe tusschen Carel Goormachtigh ende Laureins Goormachtigh en de Carel De Ruijwe sijn selfs ende weesen van Domijn Van Winsberghe x Anna De Ruywe die dochter was van Mary Goormachtigh. Voorts aen de wezen van Mathys Sabbe x Joanne De Ruywe die ook dochter was vande voorseyde Mary Goormachtigh
Is te lote gevallen van vaderlicke zijde: cave D of 7 g. land (= 166 ponden)
cavel A = Laureins Goormachtigh,
cavel C = Carel Goormachtigh
Voorts bij de 2e vercavelinghe vande moederlicke zyde ende is ten lote gevallen aen dese hoirs en erfgenamen van Mary Goormachtigh, de cavel C . Cavel B = Carel Goormachtigh
Rendant pacht deze verkavelde hofstede van 50 g. voor 20 p. sjaers; meegaand hofstedeke gepacht door Jan Vanden Berghe voor 5 p. sjaers
betaelt aen Judocus Van Helslande over 't cureren van Joanne De Ruwe vrouwe van Mathys Sabbe soo van het gonne zy was resterende als van haere laste doodelicke sieckte: 10 sch. gr.
meer schulden: 20 p. gr.