Notities bij: Petronella Bosseur

Tussen 1676 en 1686 worden vier kdn geboren van het echtpaar Gisbertus Bosseur en Catharina De Spieghelaere, maar er is niet direct een verband te vinden.

begrafenisakte: wde Simon Deurwaerder, 79 jaar