Notities bij: Andreas Fieu

doopgetuigen: Paschasius De Hoeck - Caharina Liem x Henricus Rion ex Crombeecke (Krombeke)
in overlijdensakte: 80 jaar