Notities bij: José Patteeuw

Krant van West-Vlaanderen, editie Torhout 16.3.2007
Heerlijkheden in Wingene
De Wingense heemkundige kring Ons Wingene zit niet stil. Hun splinternieuwe website is nog maar pas online en binnenkort stelt het bestuur van Ons Wingene met plezier de publicatie '1000 jaar heerlijkheden in Wingene' voor van auteur Jo Patteeuw. Alles kadert in het tienjarig bestaan van de heemkundige kring.
Het bestuur van de heemkundige kring Ons Wingene stelt met plezier de 200 pagina's tellende publicatie '1000 jaar heerlijkheden in Wingene voor. "Jo Patteeuw is de auteur en is ook bestuurslid van de heemkundige kring", weet voorzitter Lieven Lams. "Jo brengt jaarlijks zijn bijdrage in het jaarboek, zijn specialiteit is familiekunde. In het jaarboek pakt hij telkens uit met een typische lokale familienaam en een boerderij die al eeuwen op dezelfde plaats bestaat".
Voordracht
Een tijdje geleden kwam Jo Patteeuw op het idee om een degelijke en gestructureerde geschiedenis van de plaatselijke heerlijkheden samen te brengen in een boek. Een niet zo eenvoudige klus als je weet dat Wingene in de feodaliteit uit een echt lappendeken van verschillende entiteiten bestond. Het werk telt uiteindelijk 200 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd.
Op dinsdag 27 maart, de traditionele 'Dag van de Geschiedenis' van het Davidsfonds, wordt het boek door de auteur voorgesteld aan de hand van een powerpoint presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis van Wingene. De voordracht begint om 20 uur en zal ongeveer een uur duren. Nadien is er mogelijkheid om dit werk aan te kopen voor 18 euro. Iedereen is welkom tijdens de voorstelling, de toegang bedraagt 2 euro.
Tiende jaarboek
Later op het jaar volgt dan nog de voorstelling van tiende jaarboek van de heemkundige kring, dat zoals gewoonlijk heel wat artikels bevat over de lokale geschiedenis van Wingene en Zwevezele.
(Kim De Vos)
Voor meer info kan je altijd terecht op www.onswingene.be.


Krant van West-Vlaanderen, editie Tielt, 30.3.2007
Jo Patteeuw schrijft boek
Heemkundige kring Ons Wingene zit niet stil. Met de regelmaat van de klok brengt het bestuur een nieuw boek uit, en nu was het weer zover. Met de publicatie '1000 jaar heerlijkheden in Wingene' van auteur Jo Patteeuw zet de heemkundige kring zijn tienjarig bestaan opnieuw wat kracht bij.
Het bestuur van de heemkundige kring Ons Wingene stelt met plezier de 200 pagina's tellende publicatie '1000 jaar heerlijkheden in Wingene' voor. Jo Patteeuw is de auteur en is ook bestuurslid van de heemkundige kring.
"Jo Patteeuw brengt als trouw lid van de heemkundige kring al jaarlijks zijn bijdrage in het jaarboek van Ons Wingene. Hij is een echte familiekundige", vertelde burgemeester Hendrik Verkest tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe uitgave. In het jaarboek pakt Jo Patteeuw telkens uit met een typische lokale familienaam en een boerderij die al eeuwen op dezelfde plaats bestaat. Dit jaar trok hij een extra ambitieus plan naar zich toe door op eigen houtje een hele uitgave te schrijven omtrent de feodaliteit in Wingene.
Een tijdje geleden kwam Jo Patteeuw op het idee om een degelijke en gestructureerde geschiedenis van de plaatselijke heerlijkheden samen te brengen in een boek. Een niet zo eenvoudige klus als je weet dat Wingene in de feodaliteit uit een echt lappendeken van verschillende entiteiten bestond. Het werk telt uiteindelijk 200 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd.
Afgelopen dinsdag was de ideale gelegenheid om het boek voor te stellen aan het grote publiek. Dinsdag 27 maart was immers de 'Dag van de Geschiedenis' van het Davidsfonds. Burgemeester Hendrik Verkest feliciteerde Jo Patteeuw en het bestuur van de heemkundige kring waarna Jo Patteeuw aan de hand van een powerpoint-presentatie gedurende twee uur een boeiende uitleg gaf omtrent de heerlijkheden in Wingene.
Later op het jaar, op 9 mei op precies te zijn, volgt dan nog de voorstelling van tiende jaarboek van de heemkundige kring naar aanleiding van Monumentendag, dat zoals gewoonlijk heel wat artikels bevat over de lokale geschiedenis van Wingene en Zwevezele. Voor meer info kan je altijd terecht op www.onswingene.be, de nieuwe website die sinds enkele weken online is en boordevol informatie staat omtrent de geschiedenis van Wingene.
(Kim De Vos)

Krant van West-Vlaanderen, editie Tielt 23.8.2002
Unieke tentoonstelling 'Wingene en Zwevezele in oude kaarten'
Heemkundige kring Ons Wingene bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum wordt tijdens het kermisweekend een unieke tentoonstelling opgezet met eeuwenoude kaarten. "Een landkaart is het meest visuele uit het verleden en schept beelden van jaren geleden", zegt Jo Patteeuw van Ons Wingene.
Op de tentoonstelling zal zichtbaar zijn hoe Wingene en Zwevezele er bijna 400 jaar geleden uitzagen. De oudste kaarten die tentoongesteld worden, gaan terug tot 1639. Ons Wingene vindt regelmatig zaken terug waarvan tot op heden niemand het bestaan afwist. Alles wordt zorgvuldig opgenomen in een inventaris. Alle aangetroffen kaarten worden op een cd-rom bewaard op het gemeentehuis, voor eigen gebruik. Er zijn dus geen commerciële bedoelingen mee gepland.
"Op de tentoonstelling zullen echte pronkstukken te zien zijn", verzekert Jo Patteeuw. "Zo zal het tiendenboek van Sint-Amandse Wingene uit 1639 te zien zijn. Het werk wordt bewaard in het bisschoppelijk archief in Brugge. Het is volledig in perkament. Goudletters sieren de kaft. De financiële én wetenschappelijke waarde is onschatbaar."
Het boek, dat afgesloten kan worden met koperen slotjes, was in het bezit van een Kortrijkse abdij. Via de nalatenschap van bisschop Malou kwam het in Brugge terecht. Het tiendenboek bevat 12 kaarten van Wingene. Ook prijkt er een hele beschrijving van de tiendeninning in. Tienden waren belastingen die naar de overheid en de pastoor gingen.
Catalogus
"Kaarten zijn terug te vinden in verschillende archieven. Tot in Brussel toe troffen we er aan", gaat Jo verder. "Mochten we ook nog gratis medewerking hebben gekregen van het rijksarchief, zouden we nog veel meer kunnen laten zien. Ook in private collecties is heel wat terug te vinden."
Groot-Wingene beschikte indertijd zelf over een cartografist: Johannes Baptist Verkest, die leefde van 1780 tot 1857. Via André Vandewiele uit Zwevezele is werk van hem te zien.
Volgens de leden van Ons Wingene gaat het om een eenmalige tentoonstelling. "Blijvend is wel de catalogus dat we hierbij uitgeven. Dit wordt een verzamelobject. Dankzij de inbreng van een aantal sponsors en de gemeente kunnen we hierin ook een aantal extra kleurenpagina's opnemen", verduidelijkt Lieven Lams. "Kaarten zijn duidelijk terug in de mode. Steeds meer merk je dat kaarten via internetveilingen aan de man worden gebracht. Er worden fortuinen voor geboden. Het hoort blijkbaar thuis in de kunst- en antiekwereld", alsnog Jo Patteeuw.
Verzekering
De tentoonstelling, die uit een 50-tal kaarten bestaat, vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De expo is toegankelijk op zaterdag 31 augustus van 14 tot 18 uur en op zondag 1 september van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Dinsdag 3 september brengen de plaatselijke scholen een bezoek.
Jo Patteeuw, Lieven Lams en Rita Patteeuw leggen de laatste hand aan een unieke tentoonstelling van oude landkaarten. (Foto Kurt)