DE PAPA-PRO GROEP

 

Wat is de”Papa-Pro groep”?

Een groep mensen ging begin 1999 rond de tafel zitten en heeft het hoofd gebroken over de vraag: “Hoe kunnen we het belang van het vaderschap nog beter in de verf zetten?”

De samenstelling van het groepje is intussen wat gewijzigd, maar het is nog altijd een “denktank”, die vindt dat het vaderschap nog altijd ondergewaardeerd wordt in onze maatschappij, ook door de mannen zelf. Mannen, die overigens te weinig kansen krijgen om hun rol als vader op zich te nemen.

De Papa-Pro groep onderwaardeert de moeder-kind relatie zeker niet.  Integendeel, kinderen ontwikkelen het best als beide ouders zich met de opvoeding bezighouden.  Over de moeder-kind relatie is echter reeds heel wat onderzoek gevoerd.  Het is dan ook algemeen aanvaard dat de moeder-kind relatie erg belangrijk is.  Het belang van de vader-kind relatie is minder erkent.  De Papa-Pro groep ijvert ervoor om de vaderrol op te waarderen zonder hierbij de moederrol in vraag te stellen.

Wat is de rol van de vader?

De moderne vader is op de eerste plaats een aanwezige, betrokken vader. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor zijn kind. Hij trekt grenzen, maar die zijn bespreekbaar. Hij stimuleert zijn kind tot zelfstandigheid en creatieve betrokkenheid in de samenleving. Hij is al liefdevol en verzorgend betrokken bij de baby, en praat met hem. Tot ongeveer 10 jaar geeft hij vooral (bespreekbare) regels aan zijn kind. Binnen het speelveld van regels is hij een coach in de opvoeding, en gaat hierbij gevoelens niet uit de weg. Later zal hij naast een vader, ook een vriend zijn voor zijn tiener, en gaat hij meer af op motivationele gesprekken. Hij moedigt aan, hij motiveert. Hij is een democratische opvoeder en gaat  wel eens in debat. Hij zorgt er ten allen prijze voor dat er geen breuken komen.

Hieruit mogen we niet besluiten dat er geen verschillen zijn tussen de man en de vrouw. Een man heeft een andere bio-chemische huishouding en heeft daardoor een andere psycho-sociale uitstraling. Zo zullen mannen meer lichamelijk slagkrachtig en stootkrachtig zijn en meer lichamelijk opwindende spelletjes met kindlief spelen. Het is papa die met de kleuter over de grond kruipt en paardje rijdt. Het is de man die het vervallen muurtje in de tuin met hamer en beitel afbreekt. Mannen kunnen net zo goed als vrouwen voor kinderen zorgen, maar ze hebben hun eigen stijl. Juist dat is voor kinderen zo belangrijk: kinderen ontwikkelen beter als ze twee actieve ouders hebben.

Is de “Papa-Pro groep” een vzw?

De “Papa-Pro groep” is een feitelijke vereniging met een simpel organiekreglement.

Hoe denkt de “Papa-Pro groep” zijn doel te bereiken?

We hebben contact gezocht met de Koning Boudewijnstichting: Zij is beter geplaatst om de doelstelling te realiseren. We hebben de Stichting gevraagd om in haar schoot een nominatief fonds “Hugo Van Mierlo” op te richten dat jaarlijks een prijs zal uitreiken aan een initiatief dat kansen creëert voor gelijkwaardig ouderschap met ruimte voor de papa. De koning Boudewijnstichting steunt ons initiatief. Meer informatie is te vinden onder de rubriek “Fonds Hugo Van Mierlo”.

Wie was Hugo Van Mierlo?

Hij was medestichter van de vzw BGMK (Belangenverdediging van Gescheiden Mannen en hun minderjarige Kinderen). Onder zijn voorzitterschap heeft hij in de jaren 80 BGMK uitgebouwd tot een organisatie met 10 afdelingen van Brugge tot Hasselt en met een vast secretariaat. Hij was ook stichter en voorzitter van Parents Forever International, een overkoepelende organisatie van 24 verenigingen uit 12 landen. Dankzij zijn lobbywerk in Straatsburg vaardigde de Europese Commissie een richtlijn uit omtrent gelijkwaardig ouderschap en die richtlijn lag mede aan de basis van de Belgische wetten Ylief en Beaufays. Bovendien heeft hij als alleenstaande vader bewezen dat mannen het ook kunnen.

Het verschil met BGMK

De BGMK, "Belangenverdediging van Gescheiden Mannen en hun Kinderen" behartigt de belangen van gescheiden mannen.

De “Papa – Pro –Groep” promoot het vaderschap en overstijgt dus BGMK : de groep wil het vaderschap promoten in het algemeen en niet enkel ervoor ijveren dat gescheiden vaders hun pedagogische rol kunnen blijven spelen (en willen blijven spellen).  Een paar concrete actiepunten maken het onderscheid nog duidelijker:

q       Het "geboorteverlof voor vaders is iets waarvoor de Papa – Pro –Groep zal ijveren en niet BGMK.

q       De "schuldloze echtscheiding" daarentegen is dan weer een thema voor BGMK en niet voor de Papa – Pro –Groep.

Vanwaar die naam “Papa-Pro”?

Hij benadrukt dat wij pro iets zijn. We zijn nu eens niet een groep die tegen iets is. “Pro” staat ook voor “promotie”: wij promoten het vaderschap. Ten derde verwijst de naam naar “propaganda”: we zijn niet vies om op de tam-tam te slaan, om het van de daken te schreeuwen  “dat vaders belangrijk zijn!”

Vanwaar het zeepaardje als embleem?

Het zeepaardje is een merkwaardig visje. De wijfjes leggen de eitjes in een broedbuidel aan de buik van de mannetjes, waar de eitjes worden bevrucht. Ze blijven daar tot de jongen uitkomen. Zeepaardjes zijn ook zeer trouw, zeer minzaam en ze blijven hun kroost beschermen.

 

Contactgegevens Papa-Pro

 

Papa-Pro

Olmstraat 219

1800 Vilvoorde

e-mail: papapro@skynet.be

http://www.users.skynet.be/papapro

 

Giften aan de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummer 000-0000004-04 met vermelding “Fonds Hugo Van Mierlo”

 

 

 

 

terug naar thuispagina