paardenbloedzuiger

Bloedzuigers                                  TERUG

Haemopis sanguispuga

Bloedzuigers zijn nauw verwant met regenwormen. Zij verschillen echter door het bezit van zuignappen aan de beide uiteinden van het lichaam; de achterste is krachtiger dan die rond de mondopening. Bloedzuigers zijn in hoofdzaak zoetwaterdieren. Zij zwemmen door verticale golfbewegingen van het lichaam of door afwisselend de voor- en de achterzuignap te gebruiken.De paardenbloedzuiger verdient noch zijn Nederlandse,noch zijn wetenschappelijke naam, want hij zuigt geen bloed. Hij voedt zich met slakjes regenwormen insekten of rottend vlees.De bloedzuigers zijn tweeslachtig.De bevruchting heeft plaats tussen twee dieren en is wederkeerig. De eieren worden gehuld in broedzakjes die de paardebloedzuiger meedraagt op de buik.De paardebloedzuiger heeft vijf paar ogen, het zijn vrij grote dieren(lengte tot 100mm,breedte 10-15mm).Lichaam bijna rolrond, de rug is leigrauw of donkergroen zwart met laterale groengele banden. Buik is geelgrijs met donkere vlekken.

TERUG