Vorige: De Landsche Woning in Vlaanderen IV.   Omhoog: België.   Volgende: Een wandeling in de stad Gent.
Inhoudsopgave   Index


De lijdensgeschiedenis van eene vermaarde vaart II.

Gepubliceerd op 21 juni 1913

BrugHollebeekeHalfIngezakt Nog niet lang geleden gaf “Ons Volk”, ter gelegenheid der voorlaatste inzakkingen, eene schets der lijdensgeschiedenis van de vermaarde vaart van Yper naar Komen, en wij drukten de hoop uit dat, na meer dan twee eeuwen streven en eene halve eeuw werken, eindelijk die korte maar zeer belangrijke vaart ―daar zij Engeland, de Noordzee en gansch de IJzerkom moet verbinden met Leie- en Scheldekom, Henegouwen en gansch het zoo ijverige Noorden van Frankrijk― voltooid mocht wezen!

  BrugHollebeekeZaktWeg Eilaas, die hoop is weer teleurgesteld! Stil aan, maar zeker, gaan de aardverschuivingen en grondberstingen sedert weken vooruit, halfwege de vaart, rond, om en onder de groote brug van Hollebeke; en wat moest gebeuren, gebeurde dezer dagen: het instorten van dit kunstwerk.Vorige: De Landsche Woning in Vlaanderen IV.   Omhoog: België.   Volgende: Een wandeling in de stad Gent.
Inhoudsopgave Index

Valid HTML 4.01 Transitional

Pros Robaer - 2009