Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links


DE KERKFABRIEK

Onze Parochie werd - dank zij de goede en vaderlijke zorg van onze aartsbisschop, Metropoliet Panteleimon van België - vlug erkend. We zijn hem daarvoor heel erkentelijk!

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1998, werd de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena, gevestigd te Brugge, erkend.

De gebiedsomschrijving van die parochie strekt zich uit over een deel van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen.

De maatschappelijke zetel van de Kerkfabriek bevindt zich op het volgende adres : Ezelstraat 85 te 8000 Brugge


De Kerkfabrieksraad bestaat uit :

Stylianos Boïs, voorzitter

Priester Bernard Peckstadt, als Rector van de Parochie van rechtswege ondervoorzitter,

Patrick Dezillie, schatbewaarder,

Agnes Laroy, secretaris,

Agathi Siozou, lid,