Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links


Ons Parochiefeest

Op zondag 21 mei 2006 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige door God gekroonde en apostelgelijke Grote Koningen Konstantijn en Helena, het patroonsfeest van onze Parochie. Het was de elfde verjaardag van de stichting van onze Parochie. Het was Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon, die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren. Mgr. Panteleimon was immers die dag weerhouden in Brussel.
Met Bisschop Athenagoras concelebreerden onze Rector, Priester Bernard Peckstadt, en Diaken Emmanouil Chrysakis van de kathedraal te Brussel.
Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie. Er werd heel mooi gezongen door ons parochiekoor. Na de Goddelijke Liturgie sprak Bisschop Athenagoras de gelovige gemeenschap toe met woorden van gelukwensen en aanmoediging gericht naar de rector van de Parochie en alle leden van de Parochie, en woorden van dank voor al wie er heen gekomen was.
Na de Liturgie hadden de gelovigen tijd om samen te zijn voor Agapen die plaatshadden in de Parochiezaal in de Jan Boninstraat te Brugge.
Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons jaarlijks feest! Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot een rijk buffet! Dank aan al diegenen die vaak ongemerkt zorgen voor zoveel kleine dingen, die toch zo noodzakelijk zijn!

Wijding tot «lector» van Patrick Dezilie

Op zondag 21 mei 2006, de dag van ons parochiefeest, mocht op voorstel van onze Metropoliet Panteleimon Patrick Dezillie de lectorwijding ontvangen.
Sinds vele jaren staat Patrick onze priester bij in het Heiligdom. Om dit dienstwerk te bezegelen dacht onze Metropoliet dat het goed was van hem deze kleine wijding toe te dienen. Het was Bisschop Athenagoras van Sinope die hem deze kleine wijding toediende.
Onze Parochie telt nu drie leden met een kleine wijding : Hypodiaken Jacob Catrysse, Patrick Dezillie (lector) (dienaars in het Heiligdom) en Carlo Snauwaert (koorleider).

God schenke Patrick elke genadegave opdat hij altijd toegewijd aan God en trouw aan de Traditie van onze Kerk onze parochiegemeenschap nog vele jaren moge dienen.

Graag houden wij eraan hen allen te danken voor hun steeds trouwe hulp en dit samen met onze acolyten Thomas, Nicolas, Oles, Alexander en de anderen die ons steeds helpen.