Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links

Onze deelname aan Open Monumentendag

Op uitnodiging van de dienst Open Monumenten namen wij voor het eerst deel aan de OMD. We wisten uiteindelijk niet goed wat dit zou geven, maar tenslotte werd het een groot succes. Men had ons verwittigd dat we wel 1000 mensen over de vloer zouden krijgen, maar het werden er op de twee namiddagen samen ongeveer 2500.
Steeds opnieuw kregen we te horen: “we wisten niet dat zo een mooie kapel in Brugge bestond”. Ja, daar voor zijn er éénmaal deze open monumentendagen. Voor velen was het een echte verrijking en de interesse was heel groot.
Onze site werd heel goed geleid door drie stadsgidsen die er op een heel deskundige manier de nodige uitleg gaven.
De rondleiding begon in de Sint-Jooskapel waar men er uitleg gaf over de geschiedenis en het ontstaan van deze kapel. Verder gaf men er de uitleg over de stichters van deze kapel en werden de verschillende kunstschatten uitgelegd.
Achteraan in de kapel was er ook de hele tijd mevr. Hilde De Bruyne (verantwoordelijke voor het kunstpatrimonium en archief bij het OCMW) samen met enkele van haar medewerkers die er nog specifieker uitleg gaven over de oudheid en de kunstschatten van deze kapel. Mevrouw De Bruyne had daar ook een kleine tentoonstelling opgesteld en had ook voor deze gelegenheid het merkwaardig schilderij van Kanunnik Joos Lambrecht uitgestald.
Ondertussen of nadien kon men ook kijken naar een power-point voorstelling over de Orthodoxe Kerk in het algemeen en over het leven van de orthodoxe parochie te Brugge. Deze power-point voorstelling werd speciaal voor deze gelegenheid samengesteld door Vader Bernard met de technisch medewerking van zijn zoon Nicolas. Dit werd aangevuld met een fotoreportage met foto’s over de parochie. Met op de achtergrond aangepaste orthodoxe liturgische muziek, zowel de Byzantijnse, de Slavische, alsook in het Nederlands orthodoxe muziek gezongen door ons eigen parochiekoor die ons nog dichter bracht bij de Orthodoxe Kerk. Ook was er nog de mogelijkheid om iconen en enkele orthodoxe brochures en boeken te kopen waar Ethel en Pierre klaar stonden om hen hierbij te helpen.
De stadsgidsen deden hun tocht verder op de binnentuin waar men er de godshuizen kon zien alsook de buitenwerken achteraan van de Sint-Jooskapel. Merkwaardig daaraan zijn de vele sporen, die nog in deze buitengevel gebleven zijn. Nadien bezocht men er het Passantenhuis naast de Sint-Jooskapel, waar beneden de huidige orthodoxe kerk zich bevindt. Ook daar was er op de achtergrond orthodoxe liturgische muziek te beluisteren die de gewenste sereniteit in de kapel behield. Nadien ging men met de gidsen naar de bovenzaal de zaal waar het iconenatelier van de H. Johannes van Damascus aan het werk was.
Agnes, Ann en Hubert schilderden er iconen en gaven er de nodige uitleg bij. De interesse was ook heel groot en voor velen een verrijking hoe dit allemaal verloopt.
Na deze rondleiding door de gidsen hadden de bezoekers nog de mogelijkheid voor het eten van een pannenkoek en het drinken van en koffie, thee of zelfs een frisdrank. Dit initiatief was ontstaan door de kinderen van onze parochie. De bedoeling was om eerst en vooral de bezoekers de gelegenheid te geven iets te drinken of te eten, maar ook om met de steun ervan de mensen van de vierde wereld te steunen. Vele kinderen uit onze parochie hielpen ons samen met enkele mama’s die er voor de pannenkoek instonden.
Het waren twee drukke en misschien wel vermoeiende dagen maar toch heel rijkelijke. Wij willen hierbij de dienst Open Monumentendag danken die ons de gelegenheid geboden heeft er aan deel te nemen, maar ook alle mensen die ons geholpen hebben gedurende deze twee namiddagen.
Hopelijk stellen wij volgend jaar terug onze deuren open.