Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links


Einde van de verbouwingswerken aan de buitenkant van de Sint Jooskapel onze toekomstige nieuwe orthodoxe kerk alsook aan het conciergeriegebouw.

Sinds einde mei 2005 heeft men grote restauraties gedaan aan de Sint Jooskapel alsook aan het conciergeriegebouw.

Het hele gebouw werd grondig aangepakt met grote restauraties aan de gevels, glasramen werden eruit gehaald en volledig herzet en herplaatst, daken werden grondig nagezien en waar nodig volledig herlegt, dakgoten en rioleringsbuizen vernieuwd enz...
Verder werd de voorgevel van onze kerk geschilderd in het okergeel. Hierover zijn de meningen wel heel verschillend maar hoe dan ook het mag gezien zijn en het wordt gezien. Hierbij willen wij dan ook heel speciaal allen nu reeds danken voor dit mooi werk.

Hierbij vergeten wij niet in het bijzonder het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, het OCMW, Monumentenzorg, alsook de Stad Brugge voor hun steun en bijdrage in dit project.

Op half december is de oplevering van deze werken voorzien.

Grote werkdagen in onze parochie te Brugge

Van 5 april t.e.m. 6 april 2006 werden er vier opéénvolgende dagen heel hard gewerkt in de gebouwen van onze kerk. Meer dan dertig vrijwiligers uit onze parochie kwamen ons een handje toesteken voor de volledige heropfrissing van ons bovenverdiep. Zo werd onze bovenzaal volledig herschilderd, het houtenplafond en de parketvloer ingeboend, ook de keuken, het bureeltje van de priester alsook de bibliotheek werden allemaal herschilderd.
Kortom er is heel veel werk verzet en het resultaat mag gezien worden. Graag houden wij eraan allen te danken die daarbij hun steuntje hebben bijgedragen.