Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links

UITGAVEN, PERS, BOEKHANDELS

ORTHODOXE UITGAVEN

UITGEVERIJ "AXIOS"

Deze orthodoxe uitgeverij beoogt elk werk te drukken, te publiceren en te verspreiden dat een opbouwende bijdrage vormt tot het leven en de leer van de Orthodoxe Kerk, alsook in een perspectief van oecumenische openheid. Axios publiceert in meerdere talen en is terzelvertijd boekhandelaar.

Uitgeverij AXIOS
Rue de Beaumont 80
B - 1390 NETHEN
Tel. 010/86.06.55
E-mail : axios.verbeke@skynet.be


KALENDER VAN HET AARTSBISDOM VAN BELGIE

Jaarkalender van het Aartsbisdom van het Oecumenisch Patriarchaat met informatie over het Patriarchaat en het Aartsbisdom, Parochies, namen, adressen, telefoons en andere (uitgave in het Grieks, met achteraan gegevens in het Nederlands en het Frans).

Verantwoordelijke uitgever :
Z.E. Metropoliet PANTELEIMON van België
Charbolaan 71
1030 BRUSSEL
Tel. 02/736.52.78
Fax. 02/735.32.64


"APOSTEL ANDREAS" - ORTHODOXE UITGAVEN
Uitgave van orthodoxe brochures in het Nederlands

Verantwoordelijke :
Priester Bernard PECKSTADT
de Vrièrestraat 19
8300 KNOKKE-HEIST
Tel. & Fax :050/51.00.74
E-mail : orthodoxie.brugge@skynet.be


"DIAKONIA"
Driemaandelijks orthodox informatieblad in het Nederlands en het Frans

Charles Thielemanslaan 66
1150 BRUSSEL
Tel. 02/762.72.70

Verantwoordelijke uitgever :
Diaken Serge MODEL
Avenue Nouvelle 50 bte 14
1040 BRUSSEL
Tel.& Fax 02/646.30.14
E-mail : sergemodel@hotmail.com

"AGAPE"
Driemaandelijks informatieblad van orthodoxe jongeren "OJB-JOB"
in het Nederlands en het Frans.

Redactie : Konstantinos Tzermias, Bert Genbrugge, Judith Yudina, Kor Verleyen
Tel. 0(032)485 10 67 55
E-mail : secretarisojb@yahoo.co.uk


UITGAVEN ORTHODOX KLOOSTER
Uitgave van boeken over orthodoxe spiritualiteit en levens van Heiligen in het Nederlands

Verantwoordelijke :
Archimandriet THOMAS (Jacobs)
Roesdammestraat 1
8600 PERVIJZE
Tel. & Fax 051/55.54.95
E-mail : orthodoxmonastery@pi.be


ORTHODOXE BOOKSHOP
Het Orthodox Vormingscentrum "Heilige Johannes de Theoloog" doet tevens dienst als boekhandelaar van orthodoxe werken en pubicaties.

Verantwoordelijke :
Priester Dominique VERBEKE
Gravin Johannastraat 33
9000 GENT
Tel. & Fax: 09/225.47.18
E-mail : verbekedominique@hotmail.com

LITURGISCHE BOEKEN IN DE NEDERLANDSE TAAL
Vertalingen gedaan door :

Orthodox Klooster HEILIGE JOHANNES DE DOPER
Dr. Kuyperstraat 2
NL - 2514 BB DEN HAAG

LITURGISCHE BOEKEN IN DE FRANSE TAAL

Benedictijnenklooster van Chevetogne
B - 5590 CHEVETOGNE

SERIE VAN TEKSTEN VAN KERKVADERS IN HET NEDERLANDS
(met commentaren in Nederlandse vertaling)

Uitgeverij Abdij van Bethlehem
Zellaerdreef 5
B - 2820 BONHEIDEN


"OECUMENISCH NIEUWS"
Trimestriële uitgave verwezenlijkt in samenwerking met leden van de Orthodoxe Kerk (nederlandstalige uitgave).

Redactiesecretariaat :
"Oecumenisch Nieuws"
p/a P. Fernand VAN HEUVERSWYN
St. Andriesabdij
Zevenkerken 4
8200 BRUGGE 2
Tel. 050/38.03.27

Orthodox lid van de redactieraad :
Aartspriester Ignace PECKSTADT

"NOUVELLES OECUMENIQUES"
Trimestriële uitgave verwezenlijkt in samenwerking met leden van de Orthodoxe Kerk (franstalige uitgave).

Redactiesecretariaat :
"Nouvelles Oecuméniques"
Rue de l'Evêché 25
4000 LUIK

Orthodox lid van de redactieraad :
Prêtre Guy FONTAINE

© created by Evolution Design