Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links


"DE STERKTE VAN GODS AANWEZIGHEID"
wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit


Dit is de titel van het boek van Vader Ignace dat door de Uitgeverij Averbode werd uitgegeven. Het gaat om een samenbundeling van korte spirituele overwegingen, afzonderlijk in "Apostel Andreas" verschenen.

Heel vaak stelde Vader Ignace bij toevallige ontmoetingen en pastorale gesprekken vast in welke angst en ontreddering vele mensen leven, met welke twijfels zij rondlopen, welke vragen zij zich stellen.

Voor velen is God de grote Onbekende. Zijn aanwezigheid wordt niet (meer) aangevoeld. Velen leven wel niet in ongeloof, maar in totale onverschilligheid! Zij beseffen niet meer hoe zij Hem broodnodig hebben, omdat Hij het is die ons iedere dag opnieuw het leven geeft, die al onze zorgen kent, die ons nooit alleen laat.

Slechts in diepe vereniging met God vindt de mens zijn geluk, zijn innerlijke rust en een harmonisch leven in relatie met anderen en in zijn gezin. "God is Mens geworden, opdat de mens zou kunnen god worden", herhaalden de Kerkvaders.

Vele van deze overwegingen ontstonden vanuit een eenvoudige persoonlijke beleving. De meeste echter werden geïnspireerd door spirituele gesprekken met een of andere "schone ziel".

Zoals Vader Ignace het in het "woord vooraf" van zijn boek schrijft, komt het in hem niet op te denken dat deze teksten uitzonderlijk voorbeeldig of waardig zouden zijn. Hij voelt zichzelf een gewone, onwaardige mens, bewust van zwakheid en zondigheid. Maar heel wat vrienden moedigden hem aan deze overwegingen in een boek te publiceren, in de hoop dat zij misschien een bescheiden hulp zouden kunnen zijn voor wie gewoon, bewust of onbewust, op zoek is naar...Gods aanwezigheid.

Het boek is steeds verkrijgbaar bij de Uitgeverij Averbode, Abdijstraat, 1, PB 54, 3271 AVERBODE - tel. 013/78.01.11 - fax O13/77.33.11, of ook bij Vader Bernard Peckstadt, adres van de Orthodoxe Kerk te Brugge of Oostende.


© created by Evolution Design