Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links

________________________________________________________________
Volgende Iconencursus

Datum?

Van 12 mei tot en met 23 mei 2008. (week-end niet inbegrepen)

Waar?

In de lokalen van de Orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena Ezelstraat 85 - 8000 Brugge.

 

 

Inschrijving:______________________

Tijdig! Het aantal is beperkt tot 10 personen om persoonlijke begeleiding te garanderen.

"Iconenatelier de H. Johannes van Damascus"
p.a. Agnes Laroy
Paradijsstraat
St. Kruis

PCR 000-0419537-12 van:

"Iconenatelier de H. Johannes van Damascus"
Ezelstraat 85 - 8000 BRUGGE

Inschrijvingsformulier en voorschot zijn noodzakelijk.

Onkosten:

€ 400 voor 2 weken (lunch inbegrepen)
Voorschot: € 100

Leraar:

We leren en werken onder de kundige en intense leiding van : Aartspriester Chrysostomos uit Wenen (Oostenrijk).

Medewerkers:

Agnes Laroy tel. 050/35.66.94
Ann Denys tel. 014/37.36.26
beiden leerlingen van Vader Chrysostomos.

Eerste 10 ingeschrevenen kunnen deelnemen - anderen komen op de wachtlijst.
Ingeschrevenen krijgen een persoonlijk schrijven.

N.B. Wie wenst te overnachten neemt persoonlijk contact met:
E.Z. Dominique
Gastenzuster van de zusters Karmelitessen.
Tel. 050/ 34 31 42