Oecumenisch Patriarchaat
Orthodox Aartsbisdom van België

Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena
Brugge

Voorstelling Parochie
Over de Parochie
Info over Orthodoxie
Fotogalerie
Lectuur
Iconenatelier
Contact en locatie
Links

________________________________________________________________

HERINNERINGEN AAN DE TWEEDE ICONENCURSUSTE BRUGGE

van 5 tot 16 februari 2001
Agnes Laroy

We hebben er echt naartoe geleefd! Opnieuw vol verwachting! Met veel nieuwe vragen en goede moed. Sommigen hadden tijd gehad te oefenen thuis… dat was een voordeel voor de nieuwe opdracht, maar iedereen bleef weten : met één cursus ben je pas aan het begin… Vader Chrysostomos was er weer helemaal klaar voor… zijn kennis, zijn spiritualiteit, zijn humor, zijn zachte strengheid. Met zoveel goedheid zou hij heel wat problemen oplossen. Problemen die hij zo goed kent


De Pantocrator was het nieuwe thema. Ik hoor nog enkele verzuchtingen tussen het harde werken door : "wat moeilijk !", "zal ik het wel aankunnen ?", "'k wil en 'k moet er geraken", "kan dat nu wel", enz., enz… Wijzelf mochten toeziend en bemoedigend zeggen : "wees gerust, 't komt allemaal goed" want wij weten dat Vader Chrysostomos voor een groep staat, maar tevens voor ieder afzonderlijk!

Dag na dag groeide het werk, op het peil van ieders mogelijkheden en kunnen. In goedheid, vriendschap waren we ook elkaars steun en toeverlaat. De ingetogen stilte, de afwisseling met praten, hartelijk lachen, een kop koffie, een lekkere lunch was prachtig om mee te maken… wat hielden we van elkaar! Wat zo diep gaat is zeker blijvend… we werden één familie.

De laatste avond samen… een vriendenmaal en dan alle vragen rond Orthodoxie, rond iconen uitpraten. Vader werd niet moe van het antwoorden, van zichzelf uit te spreken, een mooie warme getuigenis.

Het eindresultaat was goed, iedereen kon met zijn Pantocrator gelukkig en blij naar de wijding. Een mooie plechtigheid, subliem met dankbare gevoelens naar elkaar toe en vooral naar onze God. Bij de lekkere koffie en taart deed Sien een eenvoudig, mooi dankwoordje en dan gelukkig huiswaarts.

Enkele uittreksels van wat deelnemers schreven

… Ik ben de hemel dankbaar dit te mogen meemaken … Christine

… Ik wil leren vechten om een vaste hand en luisteren als een kind om daar te komen waar Vader Chrysostomos het wil, zwoegen, werken, in stilte wachten en luisteren naar echte woorden van verrijking en dit samen beleven in groep! Elvire

… Het mooie is dat we die weg samen met de groep afleggen, hoe verschillend we ook waren! Misschien was de manier waarop we samen bezig waren een beetje zoals de eerste christenen het deden ! Bernadette

… 't Was terug een succesvol beleven in een vriendschappelijke
sfeer ! Etienne

… Vader Chrysostomos je handen leerden ons je delen van uw edele kunst, je ogen toonden ons wat nog ver daarvan ontbreekt, je hart was er om ons moed in te spreken… Zuster Joannicia

… Dat Vader Chrysostomos hemelse iconen schildert dat weten we! Het is een voorrecht bij hem in de leer te zijn! Nelly

… Ik hoop dat ik er volgend jaar weer mag bij zijn! Sien


Nog een uittreksel uit het dankwoord dat Sien voor Vader Chrysostomos gemaakt heeft en voordroeg :

… Om te beginnen schreef ik dat het moeilijk zou zijn om U te bedanken, maar na twee cursussen weet ik ook dat dit kleine bedankje, van U een tevreden man zal maken en dat maakt ons dan weer gelukkig. Bedankt, U was een goede vader !
Sien, namens iedereen