Hoewel het eerste bekende strobalengebouw dateert van het einde van vorige eeuw is het bouwen met strobalen nog een experimenteel gebeuren. In België werd de eerste echte woning betrokken begin 2001. Daarvoor waren al wel enkele experimenten met wanden en kleiner constructies gedaan.
Het stapelen van deze eenvoudige blokken tot wanden lijkt de logica zelve. Dat een strobaal ecologisch, duurzaam, goedkoop, eenvoudig te verwerken, goed isolerend is, is voelbaar. Dat hij ook brandveilig, vochtbestendig en voldoende sterk is zijn vragen die uitdagen om mogelijkheden te onderzoeken.

De laatste dertig jaar in Amerika en ook de laatste 10 jaar in Europa werd hieraan gewerkt. Dit resulteerde in een sterk toenemend aantal strobaalconstructies, gaande van een tuinbank tot een congresgebouw, in diverse zowel romantische als technische publicaties, brochures en internetsites, in onderzoeksprojecten aan verschillende instellingen in strobaalgroeperingen, -netwerken en conferenties en uiteindelijk in een verhoogde zekerheid omtrent de kwaliteiten van een strobaalconstructie
.