QRM... QRM... QRM... QRM... QRM......QRM ...QRM ...QRM ...QRM ...QRM


Kom op voor onze radiohobby en tegen storingen op onze frequenties !  
 Maar pas op voor storingen aan te klagen bij het BIPT/NCS ! ....

Citaat :

"Deze soort storingen kunnen in geen geval jouw fout zijn,  
  je moet dus geen schrik hebben het probleem hier te melden !"

Dat is wel een grote klucht en kan soms zware gevolgen hebben !


Lees hieronder het gevolg van dat volledig ter goeder trouw "melden" ....       (.pdf bestand)
http://get.adobe.com/nl/reader/Let vooral op de rode draad door gans verhaal : "145.750 MHz" !


Bepaalde "emissies" zijn afkomstig via het tv-kabelnet & de randapparatuur ervan.

De (hinderlijke) signalen worden verspreid over de 144-146 MHz waaronder heel
duidelijk de audio van TV NED 1 op 145.750 MHz. (R6 - Repeater - St-Hubert)

De "QRM" op de 145.750 MHz is nu wel al sedert jaren een 'onbetwistbaar' feit.


"Geniet" hier ook eventjes mee van enkele staaltjes ervan :


http://www.youtube.com/watch?v=ooHEG58E1fc& feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=XwKviYP4BVI
http://www.youtube.com/watch?v=weF7-NUcmro
http://www.youtube.com/watch?v=lxPFqobpe3A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=uyNdnH6TJ7I

Deze radiostations zijn ongewijzigd, CE label & gehomologeerd door het BIPT.


Ingevolge meldingen bij het BIPT, volgt hierna het resultaat uit hun rapporten :

- "Geen abnormaal gedrag of buitensporige stoorsignalen."
- "Vastgesteld dat de gevoeligheid 'maximaal' is ingesteld."

De aangeboden oplossingen van deze "voogdijoverheid" :

- "Squelch" zo instellen dat u van een goede ontvangst kan genieten."
- "Met vragen of suggesties zijn wij steeds bereid hierover te woord te staan."


* * * * * * * * * " T H E   S P I R I T   O F   H A M " * * * * * * * * *Hierbij de toch wel heel bijzondere plaatjes uit dat rapport van het BIPT/NCS :       (.pdf bestand)
http://get.adobe.com/nl/reader/ 

Heel merkwaardig zijn de identieke spectrumbeelden en dat met een andere
polarisatie van de bicone meetantenne ! De manier van meten door een voor-
gevelmuur
 en niet in een 'reflectievrije ruimte', is toch ook iets 'speciaals' ?

Nergens wordt bepaald dat een digicorder maar op één frequentie gemeten,
( 145.750 MHz met een span van 250 kHz ???) en niet moet voldoen aan de
CISPR 22 norm van in het ganse frequentiebereik van : 30 tot 1000 MHz.
De frequentieband van een digicorder is de input : 108 MHz - 862 MHz.

Op deze spectrumbeelden alleen al liggen de waarden tussen 145.625 MHz
en 145.875 MHz, te zien veel hoger dan de limietnorm van :  30 dBµV/m !!!
Let op : er is een fundamenteel groot verschil tussen : dBµV en dBµV/m !!!

Op de foto is te zien hoe de EMC van een "digibox" gemeten werd van in de
woning achter deze persoon en achter de voorgevel. (H-polarisatie hoek 90°)

bdbm01


Hoe kan men op deze wijze weten wat er precies op 145.750 MHz  gemeten wordt ?
De "digicorder" ?, het "kabelnet" van de TV-distributie ?, het "telefoonnet" ? en/of
de uitzonderlijke fotogenieke 'uitstraling' van deze "technicus" van het BIPT/NCS ???
(De kabels van de gesomde nutsvoorzieningen liggen daar onder/voor de voorgevel !!)

Men moet daarvoor toch wel "supertechnici" zijn met nogal heel speciaal meetappara-
tuur en uniek spectrum analyzer beschikken om dat te kunnen verwezenlijken, of niet ?

De meetresultaten zijn : 27.66 dBµV/m en 28.30 dBµV/m, maar van wat eigenlijk ??


Dat rapport werd als bewijs aangewend om een strafklacht wegens "belaging"
tegen me neer te leggen bij De Politie !
(Gevangenisstraf tot 2 (twee) jaar !!)

Een technicus van het BIPT/NCS vond het zonodig om "actie" tegen me te 
moeten ondernemen en om er zijn oordeel te 'jureren' over wat "stalking"
volgens een "OGP" van het BIPT feitelijk is !
Gewapend met dat rapport !!

Goed wetende dat ik permanent thuis een zwaar gehandicapte dochter heb ! 

Resultaat :


Het PDK "Parket Procureur Des Konings" heeft de strafklacht geseponeerd.
(De getuigenis van een OGP van het BIPT heeft blijkbaar niet veel geholpen)
De "digibox/digicorder" zou dan ook vergeleken zijn met twee andere gelijkaardige
toestellen, maar wat zou dat hierin kunnen bewijzen ? (Zie 2de rapport van het BIPT)
Alsof  men ook met twee gelijkaardige auto's naar de autokeuring zou mogen gaan ?Het zou zeker onthullend zijn om het EMC rapport te zien van deze "digibox/digicorder"
gemeten volgens de werkmethode en zoals te zien is in het volgende 'meetvoorbeeld' ...


http://www.youtube.com/watch?v=aZiU25kQ4rk

DARE!! Measurements is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nr. L279.
 
Specifiek de frequentiebanden voor radioamateurs :
144 MHz - 146 MHz - Status : PEX (primaire en exclusieve dienst) - Norm : 30 dBµV/m.
430 MHz - 440 MHz - Status : P (primaire dienst) - Norm : 37 dBµV/m.De stralingsnorm in vorig rapport van het BIPT van kabelnetten bedraagt ...       (.pdf bestand)

De maximum toegelaten stralingsnorm voor uitstraling van de kabelnetten is :       27 dBµV/m.


2de rapport van het BIPT op verzoek van de VRA - Vlaamse Radio-Amateurs v.z.w....       (.pdf bestand)


PROCES VERBAAL VAN VASTSTELLING door een Gerechtsdeurwaarder op vraag van ON4CMV...       (.pdf bestand)
http://get.adobe.com/nl/reader/ 

Het Proces Verbaal van Vaststelling door een Gerechtsdeurwaarder met verwijzing naar huidige website 
is overgemaakt aan de voorzitters van de UBA en de VRA, hetzij de "representatieve radioverenigingen".

(Het volledig dossier met aanvullende informatie kan op verzoek bij mij thuis ingekeken worden.)


Waar er kabel lekkage is, is er instraling en "dat zijn wel de radioamateurs die storen"...
Er zijn dan klachten en het is de radioamateur dat gegarandeerd de "invalletjes" krijgt !

Mijn bijzondere dank aan de ON's waarvan ik op al hun medewerking kon rekenen,
moge de radiohobby jullie allen zegenen om van idem dito QRM te kunnen genieten.

73

Als toemaatje "antenneperikelen" ....

https://www.youtube.com/watch?v=vPVQo9Hckn8
https://sites.google.com/site/vlaamsschandaal/

Home