УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА  В БЕЛЬГІЇ

Nederlands                                                                Français

De Oekraïens Katholieke Kerk in België

verleden en heden

988 - Doop van Roesj -  Nadat hem de plechtigheden in de kerk van de heilige Sofia van Byzantium (Constantinopel) waren beschreven, besloot de grootvorst van Roesj-Kiev, Volodymyr,  zich te laten dopen, samen met zijn volk. Het christendom werd een bezielend middel tot eenwording van zijn land. Hijzelf, maar ook zijn opvolgers zullen steeds een evenwichtige koers volgen in hun betrekkingen met de twee centra van het christendom, Rome en Byzantium.

1596 - De Unie van Brest-Litovsk -  Herstelde de band van de diocesen van Oekraïne en Wit-Rusland  met Rome. Het is de officiële gronding van de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne. De Unie bevestigde de christenen van Oekraïne in hun liturgie, kerkelijke gewoonten en gebruiken volgens de Byzantijnse traditie, zoals die van de orthodoxe Kerken. Hierbij wordt de Paus van Rome erkend als hoofd van de universele Kerk.

1945 - 1989 -  Op 2 april 1945 werden metropoliet Josyf Slipyj en al de Oekraïense katholieke bisschoppen gearresteerd. Op 10 maart 1946 werd de Oekraïens-katholieke Kerk opgeheven door het ‘pseudo-concilie’ van Lviv, door Stalin samengeroepen. De 5 miljoen Oekraïense katholieken werden gedwongen ingelijfd bij het orthodoxe Patriarchaat van Moskou; de kerken werden gesloten, de priesters en gelovigen veroordeeld tot ballingschap of een clandestien bestaan:  de ‘Catacomben-Kerk’.

Vanaf 1988 - Uittreden uit de clandestiniteit:  wettelijke erkenning en wedergeboorte van de Oekraïens-katholieke Kerk in Oekraïne.

1991 - Op 30 maart 1991 keert de Grootaartsbisschop Zijne Zaligheid Myroslav Ivan Loebatsjivsky terug in Oekraïne en neemt bezit van de kathedraal St. Joris te Lviv, opnieuw bestemd voor de katholieke vieringen volgens Byzantijnse ritus.

 

 DE AANWEZIGHEID VAN DE OEKRAÏENSE KERK IN BELGIË

Na 1918 - De eerste Oekraïense vluchtelingen, studenten en arbeiders  komen naar België. Hier en daar pastorale zorg.

Na  1945  - Tweede grote golf van Oekraïense immigranten. Begin van parochieel leven in de streken van Brussel, Charleroi, Henegouwen, Borinage- Wasmes, Luik en Limburg.

2000 - Momenteel telt de Oekraïens-katholieke gemeenschap zo’n 3000 tot 4000 gelovigen. Tot hun beschikking staan 4 priesters, 1 diaken, 6 parochies en 6 kerken of kapellen.

 

home        back