Editie 2.4 van juni 1997


Maharishi Sthapatya Veda

Bouwprincipes ter bevordering van gezondheid, geluk en voorspoed

“Omdat het individu kosmisch is, zou alles rond het individueel bestaan in volle harmonie met het kosmisch leven moeten zijn. Maharishi Sthapatya Veda design levert dimensies, formules en oriŽntaties voor gebouwen die aan het individu de nodige kosmische harmonie en ondersteuning moeten bieden ter wille van zijn vrede, voorspoed en goede gezondheid - dagelijks leven in overeenstemming met de Natuurwet, dagelijks leven in evolutionaire zin.” - Maharish Mahesh Yogi.

“Vandaag de dag weten mensen niet meer dat veel tegenslagen en zelfs ziekten voortkomen uit gebrek aan voldoende juiste oriŽntatie van de gebouwen waar ze in leven en werken, en van de fundamentele overtreding van de Natuurwet inherent aan hun designconcept, of Vastu.
“Maharishi Sthapatya Veda ontwerpdesign levert complete kennis van Natuurwet derwijze, dat ieder gebouw volledig in harmonie is met alle natuurlijke wetmatigheden, en iedereen perfekte gezondheid, geluk en voorspoed geniet, en vervulling.” - Architect Eike Hartmann.

Maharishi Sthapatya Veda design is in feite het oeroude systeem voor ruimtelijke ordening voor landschappen, steden, gemeenten en huizen in harmonie met de Natuurwet, dat het individuele bestaan met het kosmische verbindt, de individuele intelligentie met de kosmische intelligentie, dat ideale leefomstandigheden op aarde schept waarmee iedereen het gevoel heeft van “Ik leef in de hemel”.

Maharishi Sthapatya Veda design is de kennis die alles op de best geordende manier vestigt zo dat alles door al het andere volkomen gevoed en in stand gehouden wordt. Maharishi Sthapatya Architectuur is de ruimste wetenschap om dingen zo te vestigen en te bevestigen, dat de onderdelen hun plaats in het geheel krijgen, individu en universum in perfekte wederzijdse alliantie komen.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de neuronen in onze hersenen op verschillende manieren ‘vuren’ naargelang de richting waarin we ons wenden. De hersenen hebben ook ‘plaatsneuronen’ die de lichamelijke oriŽntatie in een kamer of omgeving aangeven. De oeroude wetenschap van MSV architectuur gaat nog veel verder. Ze beschrijft hoe onze ruimtelijke oriŽntatie invloed heeft op geest en lichaam. Wanneer mensen in verkeerd georiŽnteerde gebouwen leven en werken of met verkeerde proporties, dan worden de vuurpatronen van de neuronen op de verkeerde manier ge-reset. Dit kan leiden tot angstgevoelens, misselijkheid, onwelzijn, gebrek aan kreativiteit, en mislukkingen op familiaal en professioneel vlak, tot zelfs anti-sociaal gedrag en criminele tendenzen toe.

Gebouwen met de faÁade naar een andere richting dan pal oost of pal noord laten negatieve effekten toe. Dergelijke invloeden kunnen nog worden versterkt door de ligging van de grond, zijn helling, vorm en omgeving, de plaats van waterpartijen (vijvers, rivieren en meren) op en rondom het goed, met inbegrip van ongunstige toegangen tot dorp of stad en verwrongen layout van wegen. Dergelijke vaak minieme natuurwetovertredingen culmineren in effekt, dag na dag, jaar na jaar, in het leven van miljoenen mensen. Ze dikken aan tot sociale stress, die de omgangsvormen overschaduwt en de voorspoed van heelder steden en staten hypothekeert. De onzichtbare abstracte invloed van de Natuurwet is zeer machtig.

‘Sthapatya’ betekent ‘het tot stand brengen’, ‘het (be)vestigen’. ‘Veda’ betekent ‘weten’, ‘wetenschap’. Het ‘Maharishi Sthapatya Veda programma’ maakt gebruik van drie fundamentele principes voor ruimtelijke ordening: juiste richting, juiste verhouding, en juiste plaatsing.

RICHTING

“De juiste richting wordt aangegeven door de zonnebaan, de sterkste invloed van de Natuurwet op aard”, aldus Carmen Quinton, Canadese architecte die het MUM Institute of Maharishi Sthapatya Veda stichtte en leidt. “Door ons zelf te richten naar de intelligentie die de zon kenmerkt, stellen we ons op ťťn lijn met de intelligentie die het universum eigen is. Zich op juiste gerichtheid focussen betekent focussen op de oerbron zelf van leven en materie. Elke richting heeft haar specifieke geaardheid en betekenis. Een gebouw naar een bepaalde windstreek richten roept de eigen geaardheden van die richting naar het gebouw, zijn bewoners, en zelfs de voorbijgangers.”

Volgens de oudste teksten over de Natuurwet - de Veda en Vedische literatuur - is zelfs de toegang tot een land van belang, bij de stichting ervan. Er staat dat een zuidelijke toegang ongunstig is en interfereert met de ondersteuning ‘van nature’, en negatieve invloeden teweegbrengt voor een land of de bewoners van een gebouw. “Pal oostwaarts gericht zou voor hun woning de voorkeur van diegenen moeten wegdragen, die verlichting wensen.” - Maharishi.

VERHOUDING

Juiste verhoudingen scheppen harmonie tussen de onderscheiden elementen van een bouwproject. “Symmetrie is de hoofdregel voor juiste verhoudingen; het is perfekte ordelijkheid”, zegt mevrouw Quinton. “Binnen een symmetrisch systeem is elk onderdeel bewust in relatie gesteld tot elk ander onderdeel. We weten ook altijd waar we ons bevinden. Heelheid is er nooit verloren.”

“Maten en verhoudingen van een gebouw worden berekend door gebruikmaking van de precieze oeroude zesvoudige Ayad-formule in de Maharishi Sthapatya Veda, rekening houdend met de geboortester (Nakshatra) van de eigenaar. Dat is een manier om de band te leggen tussen de eigen geaardheden van het pand, het gebouw en zelfs de aparte kamers enerzijds en de invloed van de voornaamste hemellichamen voor ons, zon, maan en planeten, waarbij de link tussen individueel en kosmisch leven wordt gelegd.”

PLAATS IN HET GEHEEL

“Alles en iedereen in de natuur heeft zijn juiste plaats. Het menselijk lichaam heeft een passende plaats voor hart, maag, lever enzovoort. De natuurwetten van alle verschillende niveaus in de schepping zijn wezenlijk dezelfde. De hele structuur van het leven wordt weerspiegeld in al zijn onderdelen.”, aldus architect Quinton.

Het MSV programma beschikt over zeer precieze kennis en formules die de tand des tijds hebben overleefd, voor de juiste plaatsing van kamers, en het exact bepalen van hun gebruiksnut binnen het gebouw overeenkomstig de baan van de zon van oost naar west. Tijdens haar relatieve beweging door de hemel genereert de zon relatief verschillend geaarde energieŽn die zouden moeten overeenstemmen met specifieke aktiviteiten die aan de ondersheiden ruimten eigen zijn: rusten, mediteren, werken, koken, eten, slapen.

“Ons huis is ons erg dierbaar - het moet een oord van rust zijn,” zo houdt Carmen Quinton vol. “Alle aspekten van het gebouw moeten een voedende invloed op ons uitoefenen. Onze slaapkamer moet een kalmerende vreedzame invloed hebben die de diepe rust ten behoeve van een klare geest en een fit lichaam uitoefent. De eetkamer moet tot eetlust aanzetten. Als we het bureau binnengaan moet dat onze intelligentie open stellen. Als we ons met vrienden in de living onderhouden dan moet de spontane invloed van die kamer voedend en verenigend werken, nooit uiteendrijvend.”

Mensen die voor hun gezin in Quebec een huis volgens deze principes lieten bouwen getuigen: “Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar er heerst een sfeer van vrede en harmonie in dit huis, die iedereen opvalt die hier binnenkomt. Mijn vrouw en ik voelen het ook aan. Sinds we naar hier verhuisd zijn is onze relatie veel zachter en harmonischer geworden. En we slapen hier ook allemaal beter”. Er zijn nog andere principes geldig in het MSV programma. Het gebruik bijvoorbeeld van nieuw natuurlijk niet-toxisch materiaal zoals hout, baksteen, natuursteen en natuurlijk weefsel. Er wordt ook goede kruisventilatie aangeraden om de lucht zuiver en vitaal te houden, en energie-vriendelijke constructie door gebruik van dikke muren om beschutting te geven en bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten. Ruime verkavelingen helpen ook om van de stress af te raken die ontstaat in de vaak erg krappe verkrampte sfeer die men aantreft in de omgeving van grote ‘moderne’ steden.

Om een leven in complete perfectie te kunnen leiden is een mooi gezond sterk huis niet voldoende. Het dorp, de stad moet ook ideaal zijn... Het land en de wereld in zijn geheel moet op de meest ordelijke manier gepland worden volgens Maharishi’s plan om een hemel op aard te scheppen.

“In de context van het scheppen van de hemel op aard, zou ik graag elk land als een grote stad vol tuinen zien. Niets braakliggend: alles hoogst inspirerend en voedend van binnen uit naar alle apsekten van het dagelijks leven.” - Maharishi.

“De structuur van het heelal is een zich eeuwig uitbreidende structuur. Maar ze is zo goed georganiseerd: Al die reuzachtige bollen, zwevend in de lege ruimte, met zulke precisie. Hun onderlinge betrokkenheid is zo dat ze allemaal gevestigd zijn. Zelfs al zijn ze in eindeloze dynamiek, toch blijven ze altijd op het niveau van stilte dat het oneindig dynamisme van het altijd uitdeinend heelal integreert in ťťn heelheid, dat is Sthapatya Veda.
Als we Sthapatya Veda moeten bepalen, dan zouden we zeggen het is die kennis die alles op de meest ordentelijke wijze zo schikt dat alles gebaat is met al het andere.” - Maharishi.

PARAMETERS VOOR DE IDEALE VASTU (vestiging)

Als u naar grond gaat kijken houd dan de volgende principes als algemene eigenschappen van een ideale Vastu in het achterhoofd:

VORM: Vierkant of rechthoekig (lelijke vormen kunnen hermaakt worden om te passen). De zijden van de vierhoek lopen parallel met het ware noorden, zuiden, oosten en westen.

HELLING: Vlak of lichtjes afhellend naar het oosten, noordoosten of noorden. Geringe hellingen naar het zuiden of westen toe kunnen worden genivelleerd.

INGANG: De toegang tot het pand ligt in het oosten (of noorden).

LOCATIE VAN WATER: Bron, meer, of rivier ligt O, NO of N. * Ideaal zou een rivier of beek van links naar rechts moeten vloeien, gezien vanaf het land. * Afstand tot een ongunstig gelegen meer of rivier (Z, ZO, ZW, W of NW): minimum 2,8 km (=1000 Danda)

OMGEVING: Vredig, rustig, ongepollueerd land van aangename vruchtbare bodem. Te mijden: Hogere bergen in het oosten die de zonsopgang hinderen, en ook hoogspanninglijnen en crematiegronden. Als men buiten verblijft moet men zich volkomen goed en vrij kunnen voelen.

BELANGRIJK: Om het ware noorden te bepalen vanaf een kompas moet men de plaatselijke deviatie van het magnetische noorden kennen en die correctie aanbrengen. Een kompas wijst het magnetische noorden aan. De deviatie hangt af van plaats tot plaats en kan soms aanzienlijk zijn (bijvoorbeeld aan de westkust van de VS is het verschil 22į west van het magnetisch noorden). Ook is er een geleidelijke verschuiving van jaar tot jaar. Bij ons bedraagt de deviatie zo’n 3į ŗ 4į west. Men kan de geldige waarden vinden op luchtkaarten voor piloten. Ook op het geomag programma op Internet: http://www.ngdc.noaa.gov (gebruiksnaam QED).
Vergeet ook niet dat metalen voorwerpen als horloges en brilmonturen de afwijking kunnen beÔnvloeden. Ook ijzergrond kan de juiste aflezing merkelijk verstoren. Binnen de wagen of in gebouwen met gewapend beton is een compas helemaal onbetrouwbaar.

Inlichtingen kan men bekomen bij: International Consultation Service for Maharishi-Sthapatya-Veda Postbus 272, NL 6300 AG Valkenburg. Fax 00-31-13-601 32 62, Tel 00-31-13-6013143,
E-mail: 106002.1202@compuserve.com

Maharishi’s nieuwe verblijf in Vlodrop waar het hoofdkwartier van de TM-Beweging is gevestigd, is recent met donaties uit Amerika volledig opgebouwd volgens de principes van Sthapatya Veda


Wereldnieuws

DAYTONVERDRAG TOONT ZIJN WAARDE IN PAPIER

Zoals we twee jaar geleden reeds hebben aangegeven, kan het onder geweld opgelegd verdrag van Dayton in ex-JoegoslaviŽ niet echt stand houden. Door militaire tegendruk uit te oefenen op de plaatselijke druk van incoherentie is het alsof men poogt de stukken van een gebroken vaas maar lang genoeg met geweld tegeneen te drukken in de hoop dat ze zullen vergeten dat ze allemaal stukken zijn. Zodra men loslaat valt zo’n vaas weer uiteen. Wat ontbreekt is namelijk de lijm. De lijm die hier nodig is heet coherentie.

Coherentie in het volksbewustzijn is immers de enige garantie op een vreedzame samenleving. Indien men twee jaar of langer geleden zoals wij voorstelden een kleine troepenmacht van yogische vliegers had geÔnstalleerd in de conflictzones, dan was nu uit het overspannen klimaat al lang alle overbodige stress weggedraineerd. De moslim-vluchtelingen die volgens het Dayton accoord onmiddellijk hadden moeten terugkomen, zouden daarvoor alvast geen twee jaar hebben moeten wachten. En wat belangrijker is: het klimaat van algemene samenhang in het volksbewustzijn zou niet alleen de nodige basis hebben geleverd voor verdraagzaamheid en wederzijds respect, maar ook voor een snelle serene wederopbouw.

THAISE POLITIE DOET TM

In Bangkok is een prachtig nieuw gebouw opgezet volgens Maharishi Sthapatya Veda principes (de wetenschap van bouw in harmonie met de natuurwet). Dit gebouw biedt ruimte voor 4.000 studenten aan een universiteit ter plaatse. Het politiedepartement heeft intussen het plaatselijk aangeboden TM- programma aangenomen als onderdeel van de politieopleiding. Politiemensen ondergaan zoals bekend heel wat stress en dienen deze via de juiste kanalen te neutraliseren (anders zijn familie en burgers daar soms ongewild het mikpunt van en blijft de stress rondjes draaien in de samenleving).

Politiemensen hebben net als militairen ook een ruime verantwoordelijkheid binnen de samenleving en dat bewustzijn wordt snel vergroot door toepassing van transcendente meditatie. Ontspannen, opgewekte gezagsdragers worden spontaan getolereerd en aanvaard, ook in kleinere milieus en wijken waar het anders allemaal niet zo pluis is. En dat komt gewoon iedereen ten goede, zo heeft de Thaise overheid begrepen.

MAHARISHI AYUR VEDA PRODUCTEN

MAP neemt in IndiŽ een snelle uitbreiding. Er zijn een groot aantal groeipolen van plaatselijke productiekernen met meer dan 100 nieuwe produkten. Het bedrijf heeft de prijs voor beste exporteur gewonnen. Een nieuwe fabriek voor de productie van juwelen stelt 200 arbeiders tewerk. Er zijn ook plannen voor de productie van pollutie-vrije electrische wagens en voertuigen.

NOORWEGEN EN ITALIň: AYUR VEDA PRODUCTEN BIJ DE PLAATSELIJKE APOTHEKER

In Noorwegen kan men in zowat alle apotheken en gezondheidhuizen Maharishi Ayur Veda produkten vinden. En in ItaliŽ zijn er zo’n 400 apotheken die ook MAP verkopen. Van Amrit Kalash bijvoorbeeld hebben bepaalde studies aangetoond dat het de ‘vrije radicalen’ neutraliseert en kankercellen-groei in de kiem smoort.

Vrije radicalen zijn ionen die vooral als gevolg van pollutie, waaronder ozon-pollutie, in de lucht in steeds grotere concentraties voorkomen en die aan de basis liggen van allerlei stoornissen in het stofwisselingsproces, waaronder het ontstaan van kankercellen.

JAPAN KIEST DE TOP VOOR TOPCONDITIE

Duizend managers van Sumitomo Heavy Industries hebben het transcendante meditatie-programma aangeleerd en er zijn 20 nieuwe Maharishi Vedische Wetenschapscentra en Ayur-Veda Gezondheidscentra in Japan ontstaan. Het Ministerie van Gezondheid en Sociaal Welzijn heeft de nodige gelden uitgetrokken voor onderzoek naar het Maharishi Panchakarma programma, een diepgaande lichamelijke zuiveringsprocedure die tijdens ťťn of meer weken kuuroordverblijf wordt toegediend. Recent genoot ook een medisch congres over Maharishi Ayur Veda nog de warme belangstelling van de top der medische wereld en van de autoriteiten op gebied van gezondheid in Japan.

LONDON UNIVERSITY HEEFT NU FACULTEIT MUM

De Londense universiteit geeft bepaalde afdelingen van haar programma in uitbesteding aan hoog gekwalificeerde onderwijsinstellingen. Het Maharishi College of Management and Technology heeft op die wijze de ontwikkeling en organisatie van de curricula voor BSc Management, Economics, Computing and Information Systems, Information Systems and Management en BA in de Engelse taal aan de London University voor de academie-jaren 97-99 onder zijn auspiciŽn. In de luxueuze programma-brochure worden studenten ook met de Transcendente Meditatie techniek vertrouwd gemaakt en met de principes van het Maharishi onderwijs.

INDIň TELT AL 170 MAHARISHI SCHOLEN

Er zijn over het Indische subcontinent nu reeds 170 Maharishi scholen verspreid, waar alles tesamen zo'n 50.000 leerlingen les volgen en zo’n 4.000 stafleden tewerk gesteld zijn. Zoals dat elders (o.m. in de VS) reeds is gebleken is het niveau van het onderwijs daarmee merkelijk gestegen, wat bijvoorbeeld kan worden afgeleid uit de gemiddelde examenuitslagen.

DE DRIE HITS VAN DE EEUW ZIJN VAN TM-ERS

Een onafhankelijke jury van 100 leden, gezaghebbende specialisten, muziek-kenners en gekende zangers, hebben drie moderne liederen tot de ‘hits van de eeuw’ bekroond. Op de allereerste plaats komt ‘Good Vibrations’ van de Beach Boys, onmiddellijk gevolgd door twee hits van de Beatles: ‘Strawberry Fields’ en ook ‘Sergeant Pepper’.

Toevallig toch dat de Beach Boys toen al en nu nog TM beoefenen en dat dit ook voor de Beatles op dat moment het geval was.
Zou het kunnen dat de ‘goede vibraties’ zo goed zijn bevonden omdat zij vanaf het veld der oerklanken zijn gekomen, dat ieder mens onmiddellijk erkent als goed en meest waardevol?

Insiders in TM weten intussen ook dat Maharishi nog steeds het voorbeeld van de smaak van een aardbei gebruikt om aan te geven dat je de ‘goede vibraties’ van transcendente meditatie alleen maar zelf kan proeven als je het zelf beoefent. “Het is net als met de smaak van een aardbei,” zo zegt Maharishi, “je kent die slechts door een aarbei te proeven, je kan hem niet kennen door woord of schrift of van ‘horen zeggen’.” Gewoon zelf doen dus. De Beatles hebben het gedaan. En ze hebben het eeuwigdurend verenigd veld van alle mogelijkheden dan maar bezongen als velden met aardbeien voor altijd, strawberry-fields for ever.
Mooie harmonie toch, de goede vibraties, met de smaak als van aarbeien, vanuit de eeuwige bron der oerklanken... De tijdsgeest in de gedaante van deze honderdkoppige jury heeft de waarde ervan erkend, geprezen en recht gedaan.

NATUURWETPARTIJ WAARSCHUWT EU EN NATO TEGEN UITBREIDING

Van 17 tot 21 juli liep in Bonn een vijfdaags internationaal congres van Natuurwetpartijen met zo’n 1.000 vertegenwoordigers van in totaal 60 landen, waaronder ook BelgiŽ. Ook diplomaten en politici van andere partijen namen deel om de opkomst van een nieuwe macht in de wereldpolitiek niet te missen. De Natuurwetpartijen surfen op een golf van toenemende acceptatie overal ter wereld, en de politiek beweegt zich meer en meer in de richting van het beleid dat de Natuurwetpartij aangeeft.

In verband met de garanties die de NATO voor vrede biedt werd aangegeven dat er sedert 1.000 v.Chr. zo’n 8.000 vredesverdragen werden gesloten en dat die elk gemiddeld zo’n 9 jaar stand hielden... Het is duidelijk dat de bevolking nooit beter is geworden van politieke onderhandelingen, verdragen en opstapeling van peperduur wapentuig. Nooit was dit soort beleid bij machte om blijvende vrede te garanderen. Men zou zelfs kunnen zeggen: integendeel. Dr. Paterson, partijvoorzitter van de Canadese NLP, stelde in de context van de recente oostwaartse beweging van de NATO, dat vergeleken bij de eenvoudige diepgaande benadering van een Vedisch Vredes Corps de militaire pogingen om vrede door wapens, artillerie en ander tuig te bewaren een lachertje wordt.

“In feite, terwijl de NATO oostwaarts uitbreidt over Polen en andere landen, zogezegd om de vrede te helpen bewaren in Europa, wordt Rusland steeds meer in de hoek gedrongen en kunnen veel zwaardere spanningen spoedig tot uitbarsting komen”, zo stelde hij. “Regeringen die denken zich enkel op militairen te kunnen verlaten voor de verdediging verkeren in het paradijs der dwazen.” Het door de Natuurwetpartijen voorgestelde Vedisch Vredes Corps bestaat uit 7.000 bewustzijnsexperten, die het basisobstakel voor interne stabiliteit opruimen - de accumulatie van stress in het volksbewustzijn.

Aan het adres van de Europese Unie heeft de Natuurwetpartij ook een waarschuwende boodschap: De EU wordt overgenomen door een militaire macht. De aankondiging van EU-voorzitter Santer dat onderhandelingen zijn aangevat om oosteuropese landen in de Unie op te nemen is een bewijs dat de EU alleen maar als een schoothondje de NATO achterna loopt. “Dit is een flagrante aanwijzing voor verslaving”, zo stelde secretaris Reinhart Borowitz van de Internationale Raad van Natuurwetpartijen, “De Amerikaanse troepen zijn niet langer in Europa, maar als Duitsland en zijn buren niet gauw wakker worden, dan weten we niet hoe lang het nog zal duren vooraleer de NATO het compleet overneemt.”

Dr. Borowitz herhaalde dat de enige garantie op veiligheid en stabiliteit voor een land het oprichten van een Vedisch Vredes Corps is. En hij drukte zijn lof uit aan het adres van voormalig luitenant-colonel Gunter Chasse, die als eerste met zulk een groep van start wil gaan in Duitsland.

William Hague: from TM to PM?

Kort na zijn benoeming tot leider van de Conservative Party gonsde de Britse pers van het nieuws dat deze politicus al 20 jaar TM doet en er kennelijk ook geen probleem mee heeft, dit openbaar te zeggen. “Van TM tot PM?” titelde The Dailey Telegraph op zijn frontpagina. PM staat hier voor Prime Minister. En in The Scotsman stond onder ‘Meditation - that’s what you need’: “... de Tory leider is inderdaad aanhanger van de transcendente meditatie, die hij al ruim 20 jaar toepast. Zijn beheerst gedrag, dat velen als zelfingenomen beschouwen, kon in feite wel uitdrukking zijn van innerlijke rust.”
GENETISCHE MANIPULATIE...

is een roekeloos spel

de inzet: uw gezondheid en het evenwicht in de natuur

Genetische manipulatie is het geforceerd veranderen van de erfelijke informatie van planten, dieren, micro-organismen of mensen. Genetische manipulatie is in wezen een schadelijke technologie. Men doet langs kunstmatige weg wat de natuur normaal gezien niet toestaat: stukjes erfelijk materiaal (men noemt ze 'genen', die zijn opgebouwd uit DNA) worden uit ťťn organisme geknipt en in het erfelijk materiaal van een andere soort geschoten of gesluisd. Zo zet men genen van mensen in varkens, genen van vissen in tomaten en genen van schorpioenen in virussen.

Natuurwetten overtreden

Het is heel onverstandig om te rommelen met het erfelijk materiaal. Het doet de natuur van levende wezens geweld aan. Neem het geval van de gekke-koeien-ziekte: iedereen die een bťťtje gezond verstand heeft beseft dat het verkeerd is om koeien te voederen met vlees. Normale mensen zouden zoiets nooit doen omdat ze aanvoelen dat het een natuurwet schendt. Koeien zijn immers planteneters, geen carnivoren. Maar als ze de gelegenheid ziet om een paar centen meer te verdienen zet de industrie het gezond verstand opzij. Dat gaat nooit lang goed: wie natuurwetten overtreedt krijgt ŗltijd de rekening gepresenteerd.

Onbeperkte gezondheidsrisico's

Vele vooraanstaande wetenschappers verzetten zich tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde producten. Professor John Fagan, microbioloog en kankeronderzoeker, betoogt dat het gangbare risico- onderzoek 'niet eens een begin maakt met het onderzoeken van een zeer wezenlijke categorie van gezondheidsrisico's die het gevolg zijn van onvoorziene neveneffecten van de genetische manipulatie. Met de huidige testprocedures', zegt hij, 'is het compleet onmogelijk om deze gezondheidsrisico's te ontdekken'.

Er zijn reeds gevallen bekend waarin genetisch gemanipuleerde producten allergieŽn teweegbrachten of ronduit giftig waren. Een groot gevaar kan schuilen in eventuele schadelijke gevolgen die zich pas na lange tijd openbaren. In Amerika stierven in 1989 37 mensen na het consumeren van een genetisch gemanipuleerd product en 1500 anderen werden ernstig ziek. Als dit product nu in Europa zou aangeboden worden zou het zů de markt op kunnen, zonder noemenswaardig onderzoek en zonder etikettering.

Op dit ogenblik worden genetisch gemanipuleerde soja en maÔs reeds verwerkt in duizenden producten die in de supermarkt verkrijgbaar zijn. De Natuurwetpartij heeft geadviseerd deze soja en maÔs uit veiligheidsoverwegingen niet op de markt toe te laten. Uit alle opinieonderzoeken blijkt ook dat een overweldigende meerderheid van de bevolking geen genetisch gemanipuleerde voeding wil.

De overheid laat na u te beschermen

De overheid laat haar oren echter liever hangen naar wat de industrie wil.
In 1995 besliste de Vlaamse regering om via de oprichting van een ‘Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie’ (VIB) van 1996 tot het jaar 2000 jaarlijks ťťn miljard frank in deze sector te pompen, in hoofdzaak verdeeld onder 9 labs verspreid over 4 universiteiten (Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen). Nadat het onderzoek jarenlang aan de universiteiten bleef sudderen, ontstaan nu honderden bedrijven die biotechproducten op de markt (willen) brengen. De omzet bedraagt wereldwijd al 150 miljard frank.

Daarom is een ware jacht op het DNA van levende wezens losgebarsten: wie het eerst een gen in kaart brengt en laat octrooieren, zal immers later de kassa horen rinkelen. Het DNA lijkt op een nieuw eldorado. De regelgeving biedt nauwelijks bescherming, en hinkt achterop: er schuilt een tegenstelling tussen ”tijdrovende ethische afwegingen” en de snelle evolutie van het hele biotechgebeuren. In januari 1997 keurde het Europees parlement een 'Novel Foods' Verordening goed die het mogelijk maakt om genetisch gemanipuleerde producten te introduceren.

Iedereen wordt gebruikt als proefkonijn

De industrie dringt gemanipuleerde voedingsproducten aan de mensen op. Op de meeste producten hoeft immers niet te worden aangegeven of ze genetisch gemanipuleerde ingrediŽnten bevatten. Uw recht op vrije keuze en uw recht op informatie zijn door de verantwoordelijke politici verkwanseld. Iedereen is onvrijwillig proefkonijn in een gigantisch experiment met onzekere uitkomst. Dit is een flagrante schending van de mensenrechten!

Wat is er met de soja en de maÔs gebeurd?

* Soja wordt verwerkt in ongeveer 60% van de voedingsmiddelen in de supermarkt. Het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto heeft sojabonen genetisch gemanipuleerd zodat zij bespuiting met ťťn bepaald herbicide kunnen overleven: glyfosaat (merknaam ‘Round-up’). In de soja heeft men met een genenkanon stukjes erfelijk materiaal geschoten van een bacterie, een bloem en een virus. De bacterie (Agrobacterium Tumefaciens, letterlijk de 'tumormaker') is een parasiet die in planten kanker veroorzaakt. Het erfelijk materiaal van deze parasiet brengt in de soja een enzym tot uitdrukking dat nooit eerder deel heeft uitgemaakt van ons voedselpakket. De gevolgen van consumptie op lange termijn zijn onbekend.

Het virus dat men gebruikt heeft (bloemkoolmozaiekvirus) is een pararetrovirus, dat lijkt op menselijke hepatitis-B en verwant is aan HIV. Volgens Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica, is het gebruik van bloemkoolmozaiekvirus misschien wel het gevaarlijkste aspect van genetische manipulatie. De Amerikaanse sojaoogst van 1997 zal naar schatting voor 15% bestaan uit genetisch gemanipuleerde sojabonen.

* Uit maÔs wordt ondermeer glucosestroop gewonnen die in tal van voedingsmiddelen terechtkomt. De chemische en farmaceutische multinational Novartis brengt genetisch gemanipuleerde maÔs op de markt. Er kwam uit de meeste landen verzet, maar de Europese Commissie liet onder zware Amerikaanse druk de invoer van deze maÔs toch toe. De maÔs is ondermeer voorzien van een bacterieel gen dat resistentie verleent tegen een antibioticum. De aard van dit erfelijk materiaal van de bacterie is zodanig dat het waarschijnlijk is dat ziekte-verwekkers de antibioticumresistentie zullen overnemen. Mensen die door deze superbacteriŽn ziek worden kunnen dan niet meer met het antibioticum geholpen worden.

Hoe genetisch gemanipuleerde producten vermijden?

Kijk op het etiket of er in het product soja, sojameel, soja-eiwit, sojalecithine of soja-olie verwerkt is. Wanneer er vermeld wordt 'lecithine' dan is deze meestal uit soja afkomstig. Lecithine gaat soms ook schuil onder het nummer E-322. 'Plantaardig eiwitextract' is vaak afkomstig uit soja. De vermelding 'plantaardige olie' kan betekenen dat er soja-olie of maÔs-olie verwerkt is. Dit geldt ook voor mono- en diglyceriden (E-471, E-472) en polyglycerinester (E-475). Glucosestroop kan afkomstig zijn uit maÔs.

Onbewerkte producten zijn in de regel veilig. Ook producten uit de natuurvoedingswinkels (met bio- garantie-label dus) bevatten zeker geen genetisch gemanipuleerde bestanddelen.

Fouten zijn onherstelbaar

Duizenden soorten dieren, planten en micro-organismen worden nu genetisch gemanipuleerd. Daarmee wordt de intelligente ordening die de natuur in miljoenen jaren van evolutie heeft opgebouwd op roekeloze wijze onherstelbaar verstoord. Er zijn ook ernstige gevaren voor de gezondheid aan verbonden. Alle belangrijke voedingsgewassen, ondermeer rijst, tarwe, soja en maÔs, zonnebloemen, walnoten, koolzaad, suikerbieten en aardappelen worden genetisch gemanipuleerd om 'interessante commerciŽle eigenschappen' voort te brengen.

Wacht niet tot het te laat is, verzet u nu!

Als de industrie haar zin krijgt zullen er in de komende paar jaar nog tientallen genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) in de voedselketen terechtkomen. De risico's worden dan totaal onoverzichtelijk en de kansen op een regelrechte catastrofe nemen toe. Wilt u meedoen aan de campagne van de Natuurwetpartij tegen genetische manipulatie, of wilt u meer inlichtingen, bel dan

Edilbert Rooselaer (03/4910203) of Anne De Groote (02/7592058).

Steun onze campagne

We kunnen eenvoudigweg niet werkeloos toekijken hoe men met de gezondheid van de mensen en met het evenwicht in de natuur solt. De Natuurwetpartij doet haar uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Uw hulp is daarbij zeer waardevol. U kunt op verschillende manieren helpen. Kopieer deze tekst en geef hem door aan familieleden, vrienden en kennissen.

Met behulp van een info-pakket kunt u ook informatiebijeenkomsten organiseren. Onze campagne is mogelijk gemaakt door de giften van mensen zoals u. U kunt de campagne steunen door een bedrag naar keuze over te maken op het nummer 523- 0402993-33 van de werkgroep Stop Genetische Manipulatie. Vermeld op uw overschrijving: 'STOP GENETISCHE MANIPULATIE' en uw adres. De brochure wordt u zo toegestuurd.

Zwitserse reinheid

Het Zwitsers Forschungsinstitut fŁr Biologischen Landbau (FiBL)combineert onderzoek, advies en controle en volgt al een tijd de biotechnologische ontwikkelingen op de voet. Het werkt daarbij steeds nauwer samen met de officiŽle instanties die allerlei vergunningen voor nieuwe ingrediŽnten en/of producten aan bedrijven toekennen en met laboratoria die DNA-analyses kunnen uitvoeren om zo veranderingen in het genetisch materiaal van verdachte ingrediŽnten op te sporen. Voor risico op gentech-besmetting via de maximaal 5% gangbare ingrediŽnten die in biologisch verwerkte producten mogen zitten zijn de Zwitsers uitermate streng. Zo gauw een grondstof nog maar genetisch gemanipuleerd zou kunnen zijn zoals nu met soja en maÔs - eist de FiBL dat ze wordt vervangen door de biologische variant. Voortaan vind je dus in Zwitserse bio-chocolade aleen nog bio-lecithine uit biologische sojabonen als emulgator! Voor bacterieculturen eist het FiBL een ‘zuiverheidsverklaring’ die zowel door de producent als door de leverancier wordt getekend. Op basis van deze verklaringen legt men dan een positieve lijst aan en die gebruikt men dan weer bij de controles. Voor gentech-enzymen is er een meldingsplicht bij het ministerie van volksgezondheid en daar kan het FiBL steeds informatie opvragen. En ‘bakkersgist’: Recent is gist ontwikkeld die ‘groeit’ op biologische en dus gentechvrije grondstoffen. Naar deze biogist is ook uit het buitenland grote vraag.
Politieke Tribune
NIEUWE POLITIEKE CULTUUR

Cultuur is het geheel van vondsten, verworvenheden, handelwijzen en prestaties zowel op spiritueel als sociaal economisch en materieel vlak, dat zichzelf in stand kan houden door de traditie, van generatie op generatie. Politiek is alles wat met de ‘polis’, de stad, de staat, te maken heeft. Politieke cultuur bestaat uit de vondsten, verworvenheden, handelwijzen en prestaties op staatkundig vlak.

Oude politieke cultuur is het geheel van ‘vondsten’ (spitsvondigheden?), ‘verworvenheden’ (verwordenheden?), handelwijzen (met kortzichtig egocentrisch oogmerk) en ‘prestaties’ (?), op ‘socio- economisch’ vlak in de staathuishoudkunde, dat zichzelf niťt in stand kan houden door de traditie, en dat intussen en zolang het duurt de volgende generatie aan de huidige offert... (Denk maar aan schuldenlast, milieuvervuiling, roofbouw op energiebronnen, op gronstoffen en landschappen, het begin van nieuwe ziekten, en zelfs ware mensen- en kinderhandel...). Kenmerkend voor de oude politieke cultuur is eveneens dat zij het spirituele vlak verwaarloost, doodverft of perverteert tot schijngeloof. Sociaal beoogt zij alleen wat haar eigen voortbestaan kan rekken. Economisch volgt het de wil van de sterkste belangengroepen. Materieel beoogt het op de eerste plaats zelfverrijking. De overvloed aan goedkope productie is voor de consumerende kiezer... Het cultuurproduct is bergen afval, gif en waardeloze rommel, verslaving, wrevel en onvrede. De prestatie bestaat er vooral in om deze chaos zo te controleren dat ze net niet in revolte uitbarst. De acolieten en exponenten van dit soort politiek zijn het soort koorddansers, lappendekenmakers, ketellappers en loodgieters, die nooit een visie van het geheel hebben, en het toch stukje bij beetje - verkeerd - in elkaar steken, jaar na jaar, legislatuur na legislatuur, met het bekende resultaat...

Cultuur is duidelijk ruimer en meer dan politiek. Maar politiek maakt of kraakt cultuur. Politiek kan alleen cultuur maken wanneer ze op de stevige leest van de cultuurbron geschoeid is, mee met de cultuur ontstaat, groeit en bloeit. Anders ‘zit zij er naast’ zoals al wat niet in contact met zijn oorsprong blijft. De mens die het contact met zijn oorsprong, zijn eigen natuur, dť natuur, verloren heeft, is zijn plaats binnen het geheel kwijt en doolt rond, misschien binnen een kleiner geheeltje of zelfs mťt zo’n kleiner geheel, dat hem de indruk geeft tenminste niet alleen rond te dolen. Maar het is niet omdat een paar honderdduizenden zich tegelijk vergissen dat een vergissing daarom kleiner wordt. Een dwaling die door miljoenen wordt herhaald wint daardoor niet aan waarheid. De bron van echte cultuur vindt men altijd op het spirituele vlak. In het spirituele zoekt en vindt de mens zijn doel en oorsprong steeds beter naarmate het zuiverder is. Zuiverder betekent ontdaan van alle vooringesteldheid, van alle verwachting of geloof dat bijgeloof is, losjes geleid door maar niet fanatiek verknocht aan symbolen, namen en ritussen, die alleen uitdrukking van en geen weg tot de eigen aard van het onzegbare grotere dan het grootste zijn, waar alles en wijzelf deel van zijn, en dat dus in ons wel aanwezig moet zijn. (Want als wij er een plaats buiten zouden hebben zou het niet het allergrootste zijn, of het allergrootste min...?).

Dat wat altijd nog net groter is, is het oneindige geheel van het zijn, waarin alle natuurlijke wetmatigheden hun plaats en oorspong vinden. En het relatieve geheel dat daar de uitdrukking van is in de manifeste schepping wordt volgens het geheel van die wetmatigheden geregeld. Dat is de ‘kosmische administrateur’, die ervoor zorgt dat altijd weer nieuwe galaxieŽn ontstaan en om elkaar heen circuleren, maar die eveneens zorg draagt voor het ontstaan van een tere bloemknop, of voor de opeenvolging van briljant getimede stadia in de ontwikkeling van een embryo. ..

Dit volkomen geheel van natuurwetten vormt de leest waarop cultuur, en dus ook politiek, geschoeid moet zijn, wil zij in staat zijn zichzelf in stand te houden door haar traditie, generatie op generatie, zoals het heelal zich van nature in stand houdt.

Nieuwe politieke cultuur, die zich ťcht en wezenlijk van de oude wil onderscheiden (anders zou er niet veel nieuw aan zijn), moet dus wel op deze leest geschoeid zijn. Zij moet steunen op de visie en ervaring van het allergrootste geheel, als zij ietwat duurzame verantwoordelijkheid wil claimen.

We noemen deze leest de natuurwet. Alle menselijk gedrag en alle regelingen ervan, die niet overeenkomen met wat de natuurlijke wetmatigheden er al van zijn, is op termijn een verspilling aan tijd en energie. Men kan immers maar tijdelijk aan de eigen aard ontsnappen en moet er vroeg of laat toch altijd toe weerkeren. Doen alsof, enkel een imago ophouden, leidt alleen tot een schijnwereld die niemand echt bevrediging schenkt.

Politiek heeft de verantwoordelijkheid om iedereen bevrediging te schenken, en alleszins het mogelijke ontstaan van problemen te voorzien, ťn te voorkomen. Dat is wel het minste wat men van een nieuwe politieke cultuur mag verwachten. En dat gebeurt alleen in zijn volle betekenis, als politiek en cultuur op de volledige steun van de natuur kunnen rekenen, door er bewust op afgestemd te zijn.


BINNENLANDS NIEUWS

GRATIS OPENBAAR VERVOER

De voorzitter van de Lijn pleit voor gratis openbaar vervoer. Elk gezin zou slechts zo’n 2.300 fr per jaar betalen, en met dat fonds zou al het openbaar vervoer, zoals het nu is, bekostigd kunnen worden, zo stelt hij. De vereniging voor trein-tram-busverkeer (TTB) vindt dat beter het huidige net dichter zou worden en meer aangepast aan de behoeften. Ongetwijfeld hebben beide gelijk. Het vervoer mag te velde best kosteloos zijn, dat bespaart tijd en complicaties.
Aan een appartementslift ga je immers ook niet eerst elke keer een papiertje kopen om erin te mogen. Maar natuurlijk is het ook zo dat het openbaar vervoer een kritische dichtheid moet hebben vooraleer de verwoede autogebruiker besluit om toch maar een trein ,tram of bus te nemen. Zeker wil hij niet langer, of zelfs maar evenlang, wachten als hij nu gemiddeld in de file al doet.

Een fijnmazig net van op elkaar aansluitende stads- en gemeentenetten van middelmatige tot kleine electrische shuttles en wat grotere electrische bussen naast treinen tussen de steden, zoals de Natuurwetpartij in haar mobiliteitsplan voorziet, lijkt dus definitief de juiste keuze. En wat meer is, ze wordt stilaan gerealiseerd zonder dat we daar zelf veel meer hebben hoeven aan te doen dan kritische gerichte bewustmaking...

HOMEOPATHIE KRIJGT PRINCIPIňLE ERKENNING

Volgens een recent KB worden homeopathie en acupunctuur mee opgenomen in de lijst van officieel erkende geneesmiddelen en praktijken. Dit betekent echter nog niet dat de kosten in ons land ook door de ziektefondsen worden terugbetaald. Daarvoor moeten ze ook nog ‘bewijzen dat ze doelmatig werken’. Het ziet ernaar uit dat ‘we’ dringend werk moeten maken van de principiŽle en daadwerkelijke erkenning van andere alternatieve en complementaire geneeswijzen zoals Maharishi Ayur Veda. Zijn er dokters in de zaal?

OZON VERGIF

De voorbije zomer werd opvallend weinig gewag gemaakt van Ozon-pollutie. Sporadisch werd eventueel vermeld dat ‘gisteren de Europese norm van 180 Ķg’ overschreden was, (maar met die informatie kon de burger niet veel meer doen), of soms werd in het weerbericht vaagjes gemeld dat ‘personen met ademhalingsmoeilijk-heden best geen inspanningen leveren tussen 12 en 20 uur’, vaak zonder bijkomende reden op te geven.

Pragmatische inheemse nieuwsinformatie zoals het peil van de Ozon-concentratie in de lucht bij ons, zou de kijker en luisteraar nochtans meer dienst bewijzen dan het ‘nieuws’ dat er weer eens zoveel of zoveel mensen werden vermoord in het Midden-Oosten. Intussen gaat iedereen maar door om voor alles en nog wat naar de auto te grijpen, en gaan ook fabrieken gewoon door met hun uitstoot van CO. En deze overheid doet niets, maar dan ook niets, om het gedrag van de doorsnee burger op de natuur af te stemmen, of om hem echt tot betere (milieu)gedachten te brengen, laat staan tot een ruimer bewustzijn.

Op zijn zachtst uitgedrukt kan men de overheid dan ook een zekere nalatigheid verwijten bij het informeren van de bevolking over toestanden die belangrijk genoeg zijn voor de volksgezondheid en dus ook de staatsfinanciŽn. Dat onze hoogtechnologische beschaving niet fier is om, behalve voor haar ingenieuze producten, ook reclame te maken voor de tekorten en onmiskenbare mislukkingen ervan, zou men nog kunnen begrijpen. Maar wanneer bepaalde tekorten en mislukkingen, die langzaam maar zeker de gezondheid van de hele bevolking ondermijnen, stilzwijgend in stand worden gehouden en verzwegen, dan wijst dit toch onmiskenbaar naar het doodlopend spoor van ‘oude politieke cultuur’.

Ozon-pollutie is ook op dat punt zeker niet onschuldiger dan de gekkekoeienziekte, welke een voormalige Britse regering in de doofpot probeerde te steken...

ELECTRABEL SUBSIDIEERT ZONNEBOILERS

Het ziet ernaar uit dat de maatschappij die ingenieurs laat kerncentrales bouwen en in stand houden, nu ook een deel van haar omzet wil spenderen aan compenserende maatregelen inzake milieuzorg. De maatschappij looft alvast een aanzienlijke subsidie uit aan al haar abonnťs die een zonneboiler laten installeren. Een zonneboiler is een apparaat dat water op temperatuur brengt en houdt louter door energie opgewekt uit zonnepanelen. Dergelijke panelen worden doorgaans op de zuidelijke helling van een dak aangebracht. Voor maximaal rendement moet de helling volledig op het zuiden staan. Indien de helling iets meer westelijk of oostelijk gericht staat is het rendement in vergelijkbare mate lager (uiteraard is een helling op het noorden helemaal af te raden). Electrabel schijnt met deze maatregel meerdere bedoelingen tegelijk te willen realiseren. Op de eerste plaats doet de maatschappij opnieuw een stap in de goede richting inzake haar publieke imago. Met het vooruitzicht op monopolieverlies ten gevolge van een Europese richtlijn is klantenbinding een belangrijk aandachtspunt voor energie- en dienstenbedrijven geworden. De uitgeloofde subsidies kunnen uiteraard ook van de belastbare winst worden afgetrokken, net zo goed als steriele uitgaven voor milieu polluerende reclame aftrekbaar zijn. En verder wil de maatschappij ook bekomen dat er inzake de productie en installatie van zonneboilers een wettelijk erkende standaard wordt erkend.
Het feit dat een bedrijf nu ook subsidies gaat toekennen, zoals een regering, is een signaal voor deze regering: het initiatief tot maatregelen die zij zelf had kunnen en moeten nemen wordt nu stilaan door haar ‘ondergeschikten’ overgenomen...

NATUURWETPARTIJ PUBLICEERT LIJSTEN VAN AL DAN NIET GENETISCH MANIPULERENDE BEDRIJVEN OP INTERNET

De Natuurwetpartij heeft van bij haar begin haar bezorgdheid uitgedrukt over bepaalde ontwikkelingskeuzen in het hedendaagse wetenschap bedrijven, die ertoe leiden dat de natuur en de voedselmarkt overspoeld raken door een toenemend aantal gentechnologisch gewijzigde organismen. Ingenieurs en wetenschappers zijn misschien wel erg competent op hun specialisatieterrein, maar hebben niet het overzicht over het geheel dat toelaat te voorzien welke risico's en nadelen hun manipulaties op langere termijn en op grote schaal voor de mens en voor het hele ecosysteem kunnen inhouden.

De vergelijking dringt zich hier op met enkele vroegrijpe pubers die in de schakelkasten van een enorme centrale hier of daar wat contactjes zouden verleggen, om eens te zien wat dat plaatselijk verbetert, maar met het risico dat voortaan een heleboel contacten verderop verkeerd zullen lopen zonder dat iemand nog weet waarom, en dat zelfs op een bepaald moment de hele centrale in kortsluiting raakt en blokkeert.

Genetische manipulatie grijpt in op de microstructuur van het natuurlijke ecosysteem. Kleine verstoringen in dit fijne weefsel kunnen op termijn grote verstoringen op macroscopisch vlak teweegbrengen voor mens en milieu. AllergieŽn, nieuwe onverklaarbare ziekten, verminderd weerstandsvermo-gen, allerlei onverklaarbare ongemakken steken vroeg of laat de kop op, als het ecosysteem uit evenwicht raakt.

In een bepaald geval zijn in de VS zelfs 37 dodelijke slachtoffers gesignaleerd na consumptie van een voedselsupplement dat bereid werd via genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Genetische manipulatie blokkeert de natuurlijke intelligentie van de nanostructuur van het voedsel, dewelke het menselijk organisme gebruikt om zich te handhaven en herop te bouwen.

Los van deze bedenkingen is het voor de Natuurwetpartij ook ontoelaatbaar dat ‘gemodificeerd’ voedsel niet als zodanig geŽtiketteerd wordt wanneer het om afgeleide producten gaat die in bereide maaltijden, sausen en samenstellingen zitten, zoals ketchup of margarine. Ook het ongewild uitkruisen van genetisch gemanipuleerd zaad met natuurlijk en wild zaad dreigt ons voor een lange toekomst op te zadelen met mogelijk schadelijke gevolgen van de pure geldhonger van biotech bedrijven.

In afwachting dat de Europese Commissie de nodige maatregelen uitvaardigt die door 13 van de 15 leden van het Parlement in deze materie zijn voorgesteld, heeft de Natuurwetpartij alvast besloten om zelf alle ontbrekende informatie beschikbaar te stellen. Onder meer op de internetpagina http://www.glo.be/nwp/genmani.htm kan men voortaan een ‘witte’ en een ‘zwarte’ lijst van voedselproducerende en importerende bedrijven vinden. De witte lijst bevat gegevens over bedrijven die uitdrukkelijk vermelden dat zij gťťn genetisch gemanipuleerde of gemodificeerde basisproducten of afgeleide producten maken, verwerken of verhandelen. Dit zijn voor het grootste deel bedrijven die de biologische teeltwijze huldigen en het bio-label hanteren. Op de zwarte lijst staan bedrijven die weigeren de klant te informeren over de aanwezigheid van gentechnologisch, biotechnisch gemanipuleerd of gemodificeerd voedsel, of die uitdrukkelijk dergelijk voedsel produceren of verhandelen.

De internetlijsten worden regelmatig verder aangevuld en verbeterd. Natuurvoedingswinkels, verdeelcentra, producenten ťn wetenschappers helpen daarbij, en het is de bedoeling ook in de toekomst regelmatig steekproeven te laten uitvoeren om de gerapporteerde toestand te bevestigen dan wel te wijzigen. Consumenten en bedrijven die meer informatie hieromtrent wensen te verkrijgen kunnen contact opnemen met het Natuurwetpartij secretariaat 'stop-genmanipulatie' Meeuwerkiezel 51 te 3960 Bree, of naar NWP@glo.be een e-mail sturen.

MUZIEK VERZACHT DE ZEDEN

In de gevangenis van St.Gillis werd het eerste weekend van augustus een popfestival op de binnekoer georganiseerd voor de gedetineerden en hun bezoekers. De gevangenisdirecteur verklaarde dat het om een experiment ging en dat de bedoeling ervan was om in feite de stress die in de gevangenis overheerst eens te doorbreken. Inderdaad reageerden de gedetineerden relatief ontspannen op het gebeuren. Muziek, ook al is het zware popmuziek, kan een chaotische atmosfeer tijdelijk tot op zekere hoogte in ordelijker strukturen polariseren en kanaliseren.

Vergelijkende studies tussen de invloed van muziek en van transcendente meditatie tonen aan dat dit laatste meer dan dubbel zo goed in dat opzicht slaagt. Proeven met gedetineerden die TM toepassen bleken buitengewoon gunstige resultaten op te leveren. Bovendien is de stille TM gunstiger voor de buren...


Created: Fri 19 Sep 1997, 15:32:26 Last Updated: Fri 19 Sep 1997, 15:32:32