WAT MONSANTO, HOECHST EN NOVARTIS U NIET VERTELLEN

Dit zeggen vooraanstaande wetenschappers over de gevaren van genetisch gemanipuleerd voedsel:

Dr. George Wald, professor emeritus biologie, Harvard universiteit, Nobelprijs geneeskunde, verklaart:

'Recombinant-DNA-technologie confronteert onze samenleving met problemen die niet alleen in de geschiedenis van de wetenschap, maar ook van het leven op aarde zonder precedent zijn. Het legt de mens het vermogen in de hand om levende wezens, die het product zijn van drie miljard jaar evolutie, te herontwerpen. Dergelijke interventie mag niet verward worden met ingrepen in de natuurlijke orde van levende wezens uit het verleden, zoals veredelen van dieren en planten [...]. Deze eerdere werkwijzen werden alleen toegepast binnen ťťn soort of tussen nauw verwante soorten. De kern van de nieuwe technologie is juist het verhuizen van genen, niet alleen over de grenzen van de soort heen, maar over ŗlle grenzen die levende organismen nu van elkaar scheiden. Men brengt in wezen nieuwe organismen voort, zichzelf voortplantend en dus permanent. Als je ze eenmaal geschapen hebt dan kun je ze niet meer terughalen'.
'Tot nu toe hebben levende organismen zich zeer traag ontwikkeld, en nieuwe levensvormen hadden ruim de tijd om zich in te nestelen. Nu echter worden in een oogwenk volledige eiwitten overgebracht in compleet nieuwe omgevingen. De gevolgen daarvan voor het gastorganisme en voor andere organismen uit zijn omgeving, zijn door niemand te voorspellen. Het is allemaal te omvangrijk en het gebeurt te snel. Hierover, het centrale probleem dus, wordt nauwelijks nagedacht. Dis is wellicht het grootste ethische probleem waarmee de wetenschap ooit werd geconfronteerd. Tot hiertoe was onze instelling alles te leren over de natuur wat we konden, zonder enige beperking. Ombouwen van de natuur was daar echter niet bij. Voortgaan in deze richting is wellicht niet enkel dwaas, het is ook gevaarlijk. Het zou nieuwe dieren- en plantenziekten kunnen teweegbrengen, nieuwe oorzaken van kanker, nieuwe epidemieŽn'.

Professor Richard Lacey, microbioloog, arts en professor in voedselveiligheid aan de universiteit van Leeds is een van de bekendste figuren op het gebied van voedingswetenschappen sinds hij meer dan zeven jaar geleden de BSE-crisis (gekke-koeien-ziekte) voorspelde.

Onlangs heeft professor Lacey zich krachtig uitgesproken tegen de invoering van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, vanwege de

'in wezen onbeperkte gezondheidsrisico's. Het is in feite vrijwel onmogelijk zich ook maar een voorstelling te vormen van een testprocedure om de effecten van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen op de gezondheid te meten wanneer ze in de voedselketen worden geÔntroduceerd. Er is ten andere geen enkele geldige reden voor hun introductie, niet op het vlak van de voeding zelf en evenmin vanuit het oogpunt van de verbruiker.'
Professor Mae-Wan Ho, van het biologiedepartement van de Open Universiteit van het Verenigd Koninkrijk zegt:
'Genetische manipulatie verschilt van de conventionele teeltmethoden door kunstmatig opgebouwde parasitaire genetische elementen, waaronder virussen, te gebruiken als dragers (vectoren) om genen te vervoeren en in cellen binnen te smokkelen. Eenmaal in de cel, passen deze dragers zichzelf in het genoom van de gastheer in. Het is reeds lang bekend dat het invoegen van vreemde genen in het genoom van de gastheer vele schadelijke en fatale effecten heeft waaronder kanker bij het betreffende organisme.'
Professor Dennis Parke van de School voor Biologische Wetenschappen van de Universiteit van Surrey, voormalig hoofdadviseur inzake voedselveiligheid bij de Unilever Corporation en Brits adviseur bij de FDA in de V.S. inzake de veiligheidsaspecten van biotechnologie, schrijft:
'In 1983 zijn in Spanje honderden mensen overleden na het gebruik van vervalste koolzaadolie. Deze vervalste koolzaadolie was niet giftig voor ratten.'
Prof. Parke waarschuwt dat de huidige testprocedures voor genetisch veranderde voedingsmiddelen, evenals de proeven op knaagdieren, geen bewijs leveren voor de veiligheid van het voedsel voor mensen. Hij stelt een moratorium voor het vrijgeven van genetisch gemanipuleerde organismen, voedingsmiddelen en medicijnen voor.
Dr. John Fagan, een onderscheiden microbioloog en kankeronderzoeker, professor in de microbiologie aan Maharishi University of Management, weigerde een onderzoekstoelage van de regering ter waarde van 3.000.000 dollar (NZ) om zo publiekelijk aandacht te vragen voor de gevaren van misbruik van biotechnologie. Hij pleit voor een wetenschappelijke aanpak gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en eist algemene vermelding op de verpakking van alle genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen. Hij zegt:
'zonder vermelding op de verpakking zal het voor wetenschappers zeer moeilijk zijn om de oorsprong te achterhalen van nieuwe ziekten die door genetisch gemanipuleerd voedsel worden veroorzaakt'. Dr. Fagan betoogt dat het gangbare risico-onderzoek 'niet eens een begin maakt met het onderzoeken van een zeer wezenlijke categorie van risico's die inherent zijn aan genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen. Deze categorie bestaat uit de gezondheidsrisico's die het gevolg zijn van onvoorziene neveneffecten van de genetische manipulatie. Met de huidige testprocedures is het compleet onmogelijk onvermoede of onvoorziene gezondheidsrisico's te ontdekken die teweeggebracht zijn door het proces van genetische manipulatie zelf.'
Dr. Peter Wills, theoretisch bioloog aan de universiteit van Auckland schrijft:
'Genen coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij de regulering van vrijwel alle biologische processen. Door het overbrengen van genen voorbij soortgrenzen die aeonenlang bestaan hebben tussen soorten als de mens en het schaap, nemen we het risico de natuurlijke drempels tegen onverwachte biologische processen weg te nemen. Bijvoorbeeld een niet correct gevouwen vorm van een gewoon celeiwit kan onder bepaalde omstandigheden zichzelf gaan repliceren en de oorzaak zijn van een besmettelijke ziekte van het zenuwstelsel.'
Dr. ir. Eric Goewie, hoogleraar Ecologische Landbouw aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen is van oordeel dat
'herbicideresistente gewassen niet passen in een maatschappelijk aanvaardbare landbouw.'
Hij wijst er op dat 'steeds blijkt dat genetisch gemanipuleerde organismen hun stabiliteit slechts behouden wanneer hun de juiste omstandigheden worden aangeboden.'
Hij waarschuwt ook voor ernstige problemen in de landbouw: 'Herbicideresistentie kan de predispositie voor ziekten en plagen van gemanipuleerde gewassen negatief beÔnvloeden. Of en in welke mate dat verschijnsel optreedt bij maÔs, biet, etc. is een kwestie van tijd en ervaring. Maar gerust ben ik er niet op. Als het fenomeen zich pas na lange tijd voordoet, wordt in ťťn klap de wetenschappelijke onderbouwing onder alle fytosanitaire regelgeving onderuit gehaald.'
Dr. Joseph Cummins, professor em. in de genetica aan de universiteit van West-Ontario waarschuwt:
'Waarschijnlijk gaat op het gebied van genetisch gemanipuleerde gewassen de grootste dreiging uit van de invoeging van gemanipuleerde virus- en insectengenen in gewassen. In het laboratorium is aangetoond dat genetische manipulatie zeer virulente nieuwe virussen uit zulke bouwsels schept. Het veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaÔekvirus is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt heel veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV. Veranderde virussen kunnen mogelijk hongersnood veroorzaken door oogsten te verwoesten of zeer ernstige ziekten bij mens en dier teweegbrengen.'
Dr. Norman Ellstrand, professor in de genetica aan de universiteit van CaliforniŽ, is een wereldautoriteit op het gebied van gentechnologie. Hij geeft zijn mening over de economische gevolgen voor de boeren van gen-uitwisseling tussen teeltgewassen en hun wilde verwanten.
'Dit zien wij als een multi-miljoen-dollar-probleem. In Europa bestaat er al een groot probleem met de genenuitwisseling tussen wilde en gekweekte bieten. Ook koolzaad heeft nauwe verwanten en zal in de toekomst problemen gaan geven. Het is te verwachten dat de soort genen die men nu manipuleert de genen zullen zijn die een hogere kans op problemen geven.'
Dr. Michael Antoniou, hoofddocent in de moleculaire pathologie aan een universiteitsziekenhuis in London:
'Voor het voortbrengen van genetisch gemanipuleerde planten en dieren introduceert men op willekeurige wijze kunstmatige combinaties van genetisch materiaal van niet verwante soorten in het DNA van het gastheer-organisme. Het gevolg van deze procedure is de verbreking van de genetische blauwdruk van het organisme; iets waarvan de gevolgen totaal onvoorspelbaar zijn. De onvoorziene productie van giftige stoffen is nu al waargenomen in genetisch gemanipuleerde bacteriŽn, gist, planten en dieren, terwijl dit probleem pas aan het licht kwam wanneer er reeds sprake was van ernstige schade voor de gezondheid.
Bovendien kunnen genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen of enzymen gebruikt bij de productie van voedsel een acuut effect hebben, maar het kan ook jaren duren voordat de volledige giftigheid aan het licht komt.
'
Aangezien genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen zich vermenigvuldigen en nooit meer uit het milieu kunnen worden teruggehaald, waarschuwt Dr. Antoniou voor een ongekend gezondheidsrisico voor de mensheid.

Verzameld door de Natural Law Party van Nieuw Zeeland en de Natuurwetpartij van Nederland
U aangeboden door Natuurwetpartij Nederland en Natuurwetpartij Vlaanderen
Bel +32(3)4910213 voor meer informatie


Als uw bedrijf kiest voor producten vrij van genetisch gemanipuleerde grondstoffen, houdt dit natuurlijk samenwerking in met leveranciers van klassieke grondstoffen.
In het geval u zelf soja of mais verwerkt, is het voor uw bedrijf mogelijk om gegarandeerd niet-gemanipuleerde varianten te kopen, hetzij uit de VS, hetzij uit Zuid-Amerika of AziŽ. Mocht u twijfels hebben over de herkomst van een partij, dan kunt u deze laten testen en binnen 48 uur uitsluitsel krijgen. Met de tests ontwikkeld door Genetic ID uit de VS is het mogelijk zeer minieme verontreinigingen door genetisch gemanipuleerde sojabonen of mais aan te tonen. Deze tests kunnen ook toegepast worden op de meeste halffabrikaten.
Reeds zijn er in de voorbije maanden diverse ladingen van niet-gemanipuleerde sojabonen naar Europa verscheept. Ook uit de VS, waar de logistiek voor gescheiden oogsten, opslaan en transporteren van granen reeds aanwezig is, aangezien sinds jaar en dag verschillende kwaliteiten van bijvoorbeeld tarwe en mais apart gehouden worden. Gescheiden aanvoer is een trend; de Amerikaanse graanhandel gaat over op 'identity preserved shipments' om tegemoet te komen aan de vraag van de Europese markt.


NWP-symboolPolitiek steunend op wetenschap


index

Created: Saturday 29 Nov 1997, 15:32:26 Last Updated: Mon 12 Jan 1998, 21:20:32